Vizită chiriarhală în Protopopiatul Lipova

În după-amiaza zilei de 10 Mai, după ce a participat la evenimentele organizate cu ocazia deschiderii pentru public a Domeniului Regal Săvârșin, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului a vizitat patru parohii din Protopopiatul Lipova.

Primul popas duhovnicesc al Părintelui Arhiepiscop a fost în Parohia Săvârșin, unde preot paroh este părintele Călin Mădăluță. Aici, Înaltpreasfinția Sa s-a închinat în biserica cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și a vizitat noua capelă mortuară și casa parohială.

Următoarea vizită a fost în Parohia Dorgoș, unde preot paroh este Grațian Ciuciuc. Aici, Chiriarhul arădean a vizitat Centrul social ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva”, biserica cu hramul ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva” și casa parohială care se află în renovare, dând îndemnurile cuvenite.

După aceasta, Înaltpreasfinția Sa s-a închinat în biserica cu hramul ,,Sfântul Ierarh Nicoae”, din Ususău, unde preot paroh este Victor Bocancios și a apreciat în mod deosebit noua pictură a bisericii, recent finalizată.

Ultima vizită a fost în Parohia Lipova. Aici, Arhiepiscopul Aradului a fost întâmpinat de preotul paroh Raul Moț și preotul slujitor Alexandru Neicu. Biserica din Lipova se află într-un amplu proiect de reabilitare. Valoarea totală a proiectului este de 21.230.170,40 lei, din care asistența nerambursabilă de 98% din valoarea totală eligibilă, în sumă de 19.018.478,35 lei, este asigurată prin Programul Operațional 2014-2020, Axa 5, Prioritatea de Investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Lucrările pentru realizarea proiectului „Consolidare, restaurare, conservare biserică, amenajare incintă, restaurare și consolidare împrejmuire, realizare corp Anexa și lumânărar, iluminat arhitectural ansamblu la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, au fost demarate în luna iunie a anului 2019 și au o evoluție foarte bună,  primele rezultate ale lucrărilor desfășurate în cadrul acestui proiect, fiind deja vizibile, oferind încetul cu încetul o nouă imagine Bisericii Ortodoxe din Lipova.

În toate cele patru parohii Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a fost întâmpinat cu bucurie de preoți și de familiile acestora, de autoritățile locale, precum și de către membrii consiliilor parohiale.

Protos. Iustin Popovici