Prezență arădeană la simpozionul doctoral internațional „STUDIA THEOLOGICA DOCTORALIA”, ediția XII-XIII, 10-11 Mai 2021, Iași

În ciuda dificultăților contextului epidemiologic actual, Şcoala  Doctorală  a Facultăţii de Teologie  Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”,  Universitatea  „Al.  I.  Cuza”  din  Iaşi,  în  colaborare  cu  Facultatea  de  Teologie  Catolică  a Universităţii  „Karl  Franzens”  din  Graz  (Austria),  cu  Institutul  Teologic  „Sf.  Ioan  Damaschin”  al Universității  din  Balamand  (Liban), cu  Facultatea  de  Teologie  Ortodoxă  a  Universității  „Aristotel”  din Salonic (Grecia) și cu Asociația Miron Barnovschi (Iași), a organizat, în perioada 10-11 mai 2021 edițiile XII-XIII  ale Simpozionului  Internaţional „Studia  Theologica Doctoralia”,  cu tema „Cercetări doctorale în pandemie – provocări, soluții, oportunități”.

Organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei simpozionul respectiv s-a constituit într-o platformă de dialog și dezbateri științifice despre rolul și importanța cercetărilor doctorale pentru Biserică.

Au fost prezenți un număr de 53 doctoranzi de la 7 universități din țară și de la universități din Italia, Grecia, Germania.

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a fost reprezentată de  4 studenți doctoranzi ai Facultății de Teologie „Ilarion V. Felea” Arad care au susținut referate științifice care s-au bucurat de aprecieri deosebit de pozitive prin tematicile propuse la drept canonicși dogmatică: pr. drd. Florin Ioan Avram, cu referatul ”Rânduieli și norme canonice privitoare la administrarea dumnezeieștii Euharistii. Provocări contemporane”; pr. drd. Cristian Prună, cu referatul „Pedepse și măsuri disciplinare în Vechiul Testament” și pr. drd. Alin Câmpean cu referatul „Evaluarea critică a «ecleziologiei euharistice» din perspectiva Părintelui Dumitru Stăniloae”; Drd. Teodor Gozob cu referatul „Omul post-modern între credință și autonomie față de Dumnezeu”.

Desfășurat în spațiul virtual (în mod online), simpozionul științific internațional al școlii doctorale de la Iași a fost organizat în cele mai bune condiții, datorită implicării în mod nemijlocit acomisiei de organizare condusă de pr. prof. univ. dr. Viorel Sava. Beneficiind de o logistică informațională de excepție și de o componentă umană extrem de bine pregătită, simpozionul s-a desfășurat concomitent pe mai multe paneluri de comunicare în care au fost prezentate temele propuse, fiecare panel fiind moderat și coordonat de un cadru didactic universitar.

Pe lângă comunicările doctoranzilor, au mai fost susținute și unele comunicări de un înalt nivel academic de către arhim. prof. dr. Jack Khalil și arhim. prof. univ. dr. Romanos AL Hannat ambii de la Facultatea deTeologie Ortodoxă „Sfântul Ioan Damaschin”, Balamand, Liban; prof. univ. dr. Pablo Argárate șiprof. univ. dr. Basilius Groen de laFacultatea de Teologie Catolică „Karl Frazens”, Graz, Austria; prof. univ. dr. Miltiadis Vantsos, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Salonic, Grecia.

A consemnat pr. drd. Cristian Prună.