Pelerinajul „Drumului Crucii” la Mănăstirea Feredeu de Praznicul Înălțării Sfintei Cruci

O după amniază de toamnă timpurie scăldată în lumina soarelui, plină de simțăminte duhovnicești, rugăciuni și cântece în cinstea Sfintei Cruci au răsunat din piepturile a câtorva sute de credincioși, cu ecouri în frumoasa pădure care adăpostește Mănăstirea Feredeu în 13 septembrie 2021, ajunul Sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci – Hramul de toamnă al Mănăstirii Feredeu.

Cu emoție, blândețe și nădejde în Dumnezeu cele câteva sute de credincioși împreună cu un sobor de șase preoți și un diacon au parcurs în procesiune Drumul Crucii care a ajuns la al unsprezecelea an de celebrare. Perntru prima dată această procesiune s-a realizat la Mănăstirea Feredeu în anul 2010. Evlavioșii creștini dimpreună cu părinții slujitori au popopsit la fiecare din cele 14 Sfinte Cruci așezate pe marginea drumului pe o distanță de aproape 3 kilometri de la o altitudine de 180 metri urcând cu prapori și icoane până la 503 metri la ”Șaua Cazan” cum este cunoscut locul în care este așezată Mănăstirea și Izvorul Feredeului- a cărui apă este cunoscută în tradiția locală ca fiind făcătoare de minuni. La fiecare Cruce s-a făcut câte un popas unde a fost lecturată câte o pericopă evanghelică care evocă momentele principale din Drumul Mântuitorului spre Răstignirea de pe Golgota, rostindu-se apoi o rugăciune de pocăință și câte o ectenie de cerere.
Procesiunea s-a încheiat cu slujba privegherii praznicului (Vecernia cu Litie și Utrenia). La momentul rânduit părintele Ciprian Tripa a rostit un cuvânt de învățătură în care a evocat semnificația Drumului Crucii, amintind de necesitatea asumării crucii personale de către fiecare credincios, ducerii ei cu demnitate și apelui permanent la ajutorul Preasfintei Treimi pentru a primi sprijin și ajutor ceresc, atunci când aparent cădem sub greutatea ei din pricina necazurilor și nejunsurilor vieții, în această grea perioadă pe care umanitatea o traversează. Cuvântul de învățătură s-a încheiat cu îndemnul ca fiecare din cei prezenți cu Crucea greutăților personale mai ușoară sau mai grea să nu deznădăjduiască ci să aibe mereu în suflet și în minte cuvintele Sfântului Apostol Pavel ”socotesc că pătimirile vremii de acum nu sunt vrednice de mărirea care ni se va descoperi” (Romani 8:18).

Pr. Ciprian Cristian Tripa

Foto credit: Viorel Chifan