Colocviul Naţional de Teologie Dogmatică, Arad 10-12 octombrie 2021

În zilele de 10-12 octombrie, cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, se desfăşoară la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, al VIII-lea Colocviu Naţional de Teologie Dogmatică Ortodoxă la care participă profesorii de specialitate din cadrul Facultăţilor de Teologie din Patriarhia Română.

Iniţierea unor astfel de întruniri academice a avut loc la Arad în anul 2006, la inițiativa profesorilor de la Facultatea de Teologie de aici: Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja și Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, la primul Colocviu de Teologie Dogmatică participând trei generaţii de dogmatişti români. După un periplu de 15 ani prin Facultăţile de Teologie din România – Bucureşti (2008), Cluj (2010), Constanţa (2012), Sibiu (2014), Craiova (2016), Iaşi (2018) – Colocviul dogmatiştilor se întoarce la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.

Reamintim faptul că întrunirea de la Arad din 2006 a fost urmată de mai multe simpozioane în care teme ale Dogmaticii ortodoxe au fost dezbătute la nivel internaţional, fiind înfiinţată în anul 2007 Asociaţia Internaţională a Dogmatiştilor Ortodocşi care a organizat întruniri la Arad (2007, 2009), Tesalonic (2011), Sofia (2013), Bucureşti-Caraiman (2016) şi Balamand (2018).

Tema asumată spre dezbatere în cadrul Colocviului de la Arad este Persoana lui Hristos în Dogmatica actuală. Contestările modernităţii şi postmodernităţii, o temă centrală în teologia şi misiunea Bisericii Ortodoxe. Forma în care se desfăşoară, ediţia a VIII-a a Colocviului, este hibrid, onsite şi online, datorită situaţiei pandemice din ţară.

Colocviul Naţional de Teologie Dogmatică reuneşte şi în această ediţie, specialişti în Teologie Dogmatică de la Facultăţile de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, Sibiu, Cluj, Iaşi, Craiova, Oradea, Timişoara şi Arad.

Deschiderea Colocviului a avut loc în Sala festivă a Facultăţii în prezenţa IPS Acad. Dr. Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei, IPS Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, PS. Dr. Emilian Crişanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului, Prof. Dr. Ramona Lile, Rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, a profesorilor de Teologie Dogmatică, a studenţilor şi doctoranzilor. În cuvântul de deschidere, Părintele Decan a adresat un cuvânt de bun venit participanților fizic, dar și participanților on-line la acest colocviu al teologilor dogmatiști, arătând că această manifestare teologică se reîntoarce la Arad, prima întâlnire a teologilor dogmatiști având loc tot aici. Părintele Decan a făcut apel la tradiția teologică de la Arad, începând cu anul 1822, ceea ce, așa cum arăta Preacucernicia Sa „ne obligă pe noi cei de astăzi la fidelitate față de tradiția teologică de aici, dar și la responsabilitate în fața provocărilor prezentului”. Părintele Decan a salutat în continuare prezența înalților ierarhi la această manifestare teologică, a d-nei Rector a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, dr. Ramona Lile, precum și profesorilor de la Facultățile de Teologie din țară: București, Iași, Sibiu, Craiova, Cluj, Oradea și Timișoara, arătând că la acest colocviu al teologilor dogmatiști participă on-site și on-line și studenți de la Facultățile de Teologie din Arad, București, Sibiu, Iași, etc. În încheierea cuvântului său, Părintele Decan a arătat că acest Colocviu al Teologilor Dogmatiști a traversat 15 ani, „15 ani în care au fost multe împliniri, dar și limite, având conștiința că se poate face mai mult. Suntem chemați astăzi să descoperim cărările prin care oferi răspunsuri în fața provocărilor lumii de astăzi”. A urmat cuvântul de salut din partea Rectorului Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, Dr. Ramona Lile care a exprimat bucuria de a participa la acest colocviu al dogmatiștilor, arătând faptul că din partea conducerii Universității este oferit tot sprijinul și colaborarea Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, fiind susținute toate demersurile acestei venerabile instituții de învățământ din vestul țării, toate acestea având scopul de a sublinia importanța acestei Facultăți în comunitatea academică, dar și în comunitatea locală arădeană. În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu a adresat   cuvântul de binecuvântare şi salut, arătând că acest colocviu de Teologie Dogmatică „trebuie să fie într-o unitate cu celelalte colocvii, oferind un bun răspuns la toate provocările modernității”, arătând în continuare faptul că „avem obligația în situația actuală a dialogului ecumenic, să avem o formație precisă, în ceea ce mărturisim și credem în dialogul cu celelalte confesiuni creștine. Rolul întrunirii de astăzi este și acela de a găsi un răspuns la toate provocările prezentului în ceea ce privește persoana lui Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat și Om adevărat pentru a ajunge la o unitate de credință și de mărturisire”. Părintele Prof. Univ. Dr. Ștefan Buchiu a subliniat în cuvântul Preacucerniciei Sale curajul pe care l-a avut Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad de a iniția în 2006 primul Colocviu al Teologilor Dogmatiști, având de asemenea și inițiativa pornită tot de la Arad de a înființa Asociația Internațională a Dogmatiștilor. Preacucernicia Sa a evidențiat de asemenea entuziasmul creat la Arad în anul 2006, unde au fost prezenți teologi români de prestigiu: Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Pr. Prof. Dr. Dumitru Radu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și Pr. Prof. Dr. Ilie Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu. În finalul cuvântului său, Părintele Prof. Univ. Dr. Ștefan Buchiu a apreciat în mod deosebit colaborarea care există la Arad între Biserică și Universitate, principala beneficiară fiind Facultatea de Teologie Ortodoxă.

În continuare a fost vizionat filmul Teologia Dogmatică în actualitate. Colocvii şi Simpozioane, în care au fost prezentate întrunirile naţionale şi internaţionale ale teologilor dogmatişti români.

În finalul festivității de deschidere a fost susținută comunicarea în plen a IPS Acad. Dr. Irineu, Mitropolitul Olteniei, Fiul Omului: observaţii privind antropologia hristologică modernă (P. Nellas şi O. Clement).

Manifestarea a continuat prin susținerea celorlalte comunicări ştiinţifice ale profesorilor români de Teologie Dogmatică din țară, participanți la această manifestare teologică.

Pr. Conf. Univ. Dr. Lucian Farcașiu