Conferință internațională la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad a organizat marți, 19 octombrie 2021, o conferință internațională intitulată „Tradiția liturgică timpurie a Tetraevangheliariilor chirilice tipărite, publicate în secolul al XVI-lea pe teritoriul Românei contemporane. Observații preliminare”, conferință susținută de către Prof. Dr. Jerzy Ostapczuk, Decanul Academiei Teologice Creștine din Varșovia.
Conferința a fost organizată de către Centrul de Studii Teologice-Istorice și de Prognoză Pastoral-Misionară al Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, prin directorul acestuia, Pr. Lect. Dr. Filip Albu, sub forma online, la susținerea acesteia fiind prezenți profesorii, studenții, masteranzii și doctoranzii facultății arădene.
În deschiderea întâlnirii Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie din Arad, a adresat cuvânt de salut invitatului și participanților, subliniind bunele relații dintre cele două instituții de teologie, precum și posibilitățile de cercetare și conlucrare oferite de bogatul fond de carte veche al Arhiepiscopiei Aradului.
După aceasta a fost prezentat un CV al profesorului Jerzy Ostapczuk, publicațiile acestuia și contribuțiile lui în domeniul cercetării și teologiei.
Din partea Centrului Eparhial a fost prezent Protos. Lect. Dr. Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului.

Traducerea conferinței a fost asigurată de studenta Georgiana Costescu.
Tema tratată, de strictă specialitate, a atins domenii multiple ale teologiei, cum ar fi, cel biblic, liturgic și istoric, punând în evidență circulația și importanța Tetraevangheliariilor de redacție chirilică, pe teritoriul țării noastre, cu precădere, în sec. al XVI-lea. Tema a fost de un real interes atât pentru specialiști, cât și pentru studenți, masteranzi și doctoranzi, expunerea ei fiind de o înaltă ținută academică, bine documentată și conectată la spațiul cultural și teologic românesc.
La sfârșitul conferinței a avut loc o sesiune de întrebări și comentarii legate de tema expusă, din partea profesorilor și a studenților participanți.
Este cunoscut faptul că spațiul cultural și religios românesc este îmbogățit de prezența manuscriselor și tipăriturilor vechi de redacție slavă și medio-bulgară, care aduc un plus de valoare culturii și teologiei românești, cu atât mai mult, cu cât acestea fac obiectul studiului și cercetării unor specialiști avizați de talie internațională, cum este și prof. dr. Jerzy Ostapczuk.
Profesorul Jerzy Ostapczuk este specialist în tipăriturile vechi de limbă slavă, cu precădere, al Tetraevanghelariilor, fiind recunoscut la nivel internațional. Formația de teolog, biblist și istoric, precum și aria de cercetare centrată pe manuscrise și tetraevangheliare de redacție slavă a determinat participarea sa la nenumărate conferințe, simpozioane și întâlniri în întreaga lume, în medii culturale și religioase, iar din punct de vedere confesional, în medii ortodoxe, catolice și protestante.
Profesorul Jerzy Ostapczuk este absolvent de studii teologice și masterale la Secția de Teologie Ortodoxă a Academiei de Teologie Creștină din Varșovia (ChAT)  (1998). A fost bursier la Universitățile din Salonic (1998) și Atena (1999), Amsterdam (1999-2000) și Columbus-Ohio (2008). În 2007 a obținut titlul de doctor în științe teologice la ChAT, iar în 2014 i s-a acordat gradul de doctor abilitat pe baza realizărilor sale academice și a tezei de abilitare intitulată Sâmbăta și duminica, pericope liturgice din Evanghelia după Matei în lecționarele slavone bisericești. Este șeful Departamentului Sfintei Scripturi a Noului Testament și șef interimar al Departamentului Sfintelor Scripturi ale Vechiului Testament al Secției de Teologie Ortodoxă a ChAT. La 10 martie 2016, a fost ales decan al Facultății de Teologie a ChAT pentru perioada 2016-2020, reluând acest post în 2020 pentru un mandat de 4 ani. Este membru al Asociației bibliștilor polonezi  și al Comisiei biblice a Comitetului internațional de slavistică. A publicat o serie de lucrări și studii de specialitate, iar în anul 2015 este decorat de către Statul Polonez cu Crucea de merit de bronz, pentru merite culturale deosebite.

Protos. lect. dr. Nicolae M. Tang