CONSFĂTUIREA PROFESORILOR DE RELIGIE ORTODOXĂ DIN ARAD

În data de 1 octombrie s-a desfășurat în mediul on-line consfătuirea profesorilor de Religie din județul Arad.

La această întâlnire au participat Protos. Dr. Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, Arhid. Prof. Florin-Adrian Sirca, inspector pentru disciplina Religie la Inspectoratul Școlar Județean Arad, precum și profesorii de Religie din județul Arad.

Părintele Inspector Florin-Adrian Sirca a prezentat ordinea de zi: noutăți, diverse, activități și proiecte, Raportul de activitate pe anul școlar precedent, subliniind inspecțiile efectuate la clasă. După aceea, a arătat necesitatea respectării și includerii priorităților în proiectarea documentelor la nivelul comisiilor metodice, după cum urmează: cunoaşterea şi respectarea programelor şcolare de către toate cadrele didactice; conceperea demersului didactic din perspectiva atingerii competenţelor specifice incluse în cadrul programelor şcolare; utilizarea de către toate cadrele didactice a unor strategii didactice bazate pe metode moderne şi alternarea formelor de activitate; integrarea elementelor de evaluare în cadrul strategiilor didactice prin utilizarea unor metode şi forme diversificate:evaluare iniţială, formativă, sumativă, metode tradiţionale, alternative şi complementare, inclusiv evaluarea digitală; adecvarea strategiilor didactice la particularităţile claselor de elevi; realizarea unor conexiuni inter şi trans-disciplinare, mai cu seamă la clasa a IX-a, felicitând totodată pe profesorii de Religie pentru activitatea desfășurată în anul școlar care s-a încheiat.

Preacuviosul Protos. Dr. Iustin Popovici a transmis mesajul Î.P.S. Dr. Timotei Seviciu: ”mă bucur să ne revedem, chiar şi în acest mod, trăind cu dorinţa să ne revedem şi fizic. Din partea Centrului Eparhial, a ierarhilor noştri, vă transmit toate cele de cuviinţă şi mult spor în activitatea didactică din anul şcolar abia început.”.

Pr. Prof. Dacian Emilian Nan și Pr. Prof. Vlad Sergiu Sandu de la Seminarul Teologic Ortodox Arad au prezentat temele care s-au dezbătut la întâlnirea de la Mănăstirea Caraiman, iar doamna Prof. Beatrice Mandă a anunțat tema Simpozionului care va avea loc în data de 14 aprilie 2022.

În încheierea consfătuirii, părintele Inspector a încurajat pe toți profesorii de Religie să fie alături de elevi în această perioadă și să întrețină/dezvolte legătura dintre Biserică și Școală.

Prof. Cătălin-Iulian Drăgan, Colegiul Național ”Preparandia-Dimitrie Țichindeal” Arad