Actul de proclamare a Anului omagial și comemorativ 2022

Anul 2022 a fost proclamat sâmbătă, în Patriarhia Română, drept „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” și „Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”.

Actul de proclamare a Anului omagial și comemorativ 2022 a fost citit de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal şi Secretarul Sfântului Sinod.

Textul integral:


Proclamarea anului 2022 în Patriarhia Română ca „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” și „Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț” (Catedrala Patriarhală, sâmbătă 01 ianuarie 2022)

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa de lucru din 25 februarie 2021 a examinat referatul Cancelariei Sfântului Sinod cu privire la declararea anului 2022 în Patriarhia Română ca „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” și „Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”.

În acest sens, Cancelaria Sfântului Sinod a redactat un program-cadru (liturgic, cultural și mediatic) intitulat „2022 – Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”.

I. În primul semestru al anului 2022 va fi tratată tema „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” care va fi prezentată astfel:

În primul rând, rugăciunea în Sfânta Scriptură, apoi rugăciunea în viața liturgică și ascetică sau filocalică a Bisericii, mai apoi rugăciunea personală, familială și comunitară sau de obște și denaturarea rugăciunii prin influența religiilor orientale și a practicilor pseudo-religioase.

II. În al doilea semestru al anului 2022 va fi tratată tema „Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț” care va fi prezentată astfel:

  1. Sfântul Simeon Noul Teolog trecut la viața cerească în 1022.
  2. Sfântul Grigorie Palama, adormit întru Domnul la 1359.
  3. Sfântul Paisie de la Neamț, viețuitor între anii 1722-1794.
  4. Sfinții isihaști – modele de viață pentru monahismul actual.
  5. Sfinții isihaști – modele de rugăciune personală pentru creștini.
  6. Rugăciunea isihastă și rolul ei în sfințirea sau îndumnezeirea omului.

În urma discuțiilor în plen, la propunerea Comisiei pastorale, monahale şi sociale, Sfântul Sinod a hotărât:

1.) Aprobă declararea anului 2022, în Patriarhia Română, ca „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” și „Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”.

2.) Aprobă programul-cadru (teologic-educațional, cultural și mediatic) intitulat „2022 – Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”.

Preşedintele Sfântului Sinod

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene

https://basilica.ro/actul-de-proclamare-a-anului-omagial-si-comemorativ-2022/