Concursul Naţional „Icoana ortodoxă – lumina credinței” la ediția a XI-a: Regulament

Sectorul Cultură și Patrimoniu Religios și Sectorul Teologic-Educaţional ale Patriarhiei Române, în parteneriat cu Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti din București, au anunțat luni începutul celei de a XI-a ediție a Concursului Naţional Icoana ortodoxă – lumina credinței

Competiţia se desfășoară în perioada 10 ianuarie – 21 mai 2022 şi se înscrie între manifestările dedicate anului 2022, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române An omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și An comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț.

Concursul cuprinde trei secţiuni:

A. Icoană pe lemn

Temă: Concurenții vor reprezenta un sfânt redat în picioare, cu patru scene hagiografice, care pun accent pe dimensiunea isihastă a vieții lui, pe activitatea de autor de scrieri filocalice, pe aspecte de filiație și paternitate duhovnicească. Sfinții isihaști care vor fi reprezentați sunt înscriși în Calendarul creștin-ortodox al Patriarhiei Române și menționați în conceptul concursului.

Format: 80×80 cm, tempera pe lemn.

B. Frescă pe panou

Temă: Concurenții vor reprezenta o scenă din Vechiul sau din Noul Testament (menționată  în conceptul concursului), care să pună accent pe momentul rugăciunii din respectiva relatare scripturistică.

Format: 90×80 cm, pe un suport din material ușor, pentru ca panoul să nu fie greu de transportat și de expus.

C. Miniatură

Temă: Concurenții vor realiza o pagină de manuscris, care să conțină text și imagine, pornind de la o scriere omiletică: Cuvânt la Schimbarea la Față (Sfântul Cuvios Grigorie Sinaitul). În elaborarea lucrării, concurenții vor urmări experiența isihastă a vederii luminii dumnezeiești, reprezentată în scene scripturistice, menționate în conceptul concursului.

Format: A3 (pe verticală sau pe orizontală) sau pătrat cu latura de 29,5 cm; lucrarea va fi prezentată pe suport de hârtie, fără ramă sau passe-partout; concurenții vor apela la elemente specifice artei miniaturii bizantine.

Icoanele, frescele și miniaturile vor fi realizate în stilul artei de tradiție bizantină, concurenții fiind încurajați să nu realizeze simple copii, ci să sintetizeze într-un limbaj propriu diferitele epoci ale picturii bizantine pre și post iconoclaste și, în aceeași măsură, să urmărească interpretările date de școlile picturale românești.

La una sau la mai multe secţiuni ale concursului se pot înscrie pictori iconari, cu vârsta de minim 18 ani. În dosarul de înscriere, participanții vor include un text de maximum o pagină, în care vor argumenta alegerea făcută și vor oferi detalii cu privire la procesul de creație. Acest text va fi luat în considerare la evaluare și va fi inclus în catalogul expoziției.

Obiectivul general al Concursului Naţional Icoana ortodoxă – lumina credinței este păstrarea tradițiilor religioase și culturale, prin punerea în valoare a talentelor în pictura bisericească.

Obiectivele specifice ale ediției a XI-a a concursului sunt:

  • promovarea artei bisericești autentice şi a pictorilor iconari cu o abordare plastică și vizuală cât mai originală;
  • evidențierea rolului rugăciunii și al icoanei în viața Bisericii și a credincioșilor;
  • realizarea unui catalog al expoziției cu cele mai reprezentative icoane din concurs;
  • facilitarea accesului credincioșilor la cumpărarea icoanelor și obiectelor canonice și reprezentative pentru arta bisericească românească.

Mai multe informații cu privire la desfășurarea acestui concurs se găsesc pe site-ul www.patriarhia.ro și pe pagina de Facebook a concursului.

 

Foto credit: Concursul Naţional „Icoana ortodoxă – lumina credinței” – ediția a XI-a

https://basilica.ro/concursul-national-icoana-ortodoxa-lumina-credintei-la-editia-a-xi-a-regulament/