CERC PASTORAL-MISIONAR ÎN PAROHIA DRAUȚ

Duminica a 2-a a Postului Mare, ne regăsește în plină strădanie duhovnicească de curățire și înălțare a firii noastre omenești spre cele dumnezeiești, lucrând la asemănarea cu Creatorul, cu bunul Dumnezeu.

La această lucrare duhovnicească ne cheamă atât pasajul Evanghelic din Liturghia zilei – ce ne pune înainte iubire și credința lucrătoare a celor patru prieteni, răsplătită cu iubirea harică a lui Dumnezeu în darul vindecării / îndreptării – cât și prin pomenirea Sfântului Grigorie Palama, trăitor isihast, tâlcuitor a cunoașterii lui Dumnezeu prin har, în rugăciune și viață curată. Acesta este cadrul deosebit – duhovnicește – ce în Parohia Drauț, din Protopopiatul Ineu, a prilejuit întrunirea Cercului pastoral-misionar Târnova, coordonat de Pr. Ivănuț Voicu.

Slujba Vecerniei a fost săvârșită în sobor, de către preoții: Pr. Ivănuț Voicu – Parohia Chier, Pr. Leucuța Marius – Parohia Agrișu-Mare, Pr. Alin Pingică – Parohia Arăneag, Pr. Tudor Robert – Parohia Drauț, Pr. Bun Costel – Parohia Tauț, Pr. Giurgiu Gheorghe  – Parohia Nadăș, Pr. Lucaciu Marius  – Parohia Minișel, Pr. Ivănuț  Valerian-Iulian  – Parohia Iercoșeni, Pr. Dan Pavel – Parohia Șilindia, Pr. Măriuță Doru – Parohia Camna, Pr. Păiușan Florin – Parohia Târnova.

Un înălțător cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Dan Pavel, readucându-ne în atenție, perioada deosebit de încărcată duhovnicește din perioada Postului Mare în special, dar și a Duminicii a 2-a din post, în particular. Însăși slujba Vecerniei, ne arată în mod deosebit chemarea la pocăință și îndreptare, rânduiala și cântările pornind de la Sărbătoare (Duminica – Zi a Învierii) ajungând la săptămâna a treia din post și Rugăciunea Pocăinței, a Sfântului Efrem Sirul. De asemenea, părintele Dan, ne-a reamintit aspecte din viața, dar mai ales lucrarea teologică a Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscop al Tesalonicului, unul dintre cei mai profunzi și mai originali părinți ai Bisericii Ortodoxe. Astfel, găsim în învățătura Sfântului Grigorie, nu doar îndemnul de a ne apropia și al cunoaște pe Dumnezeu, cel ce ne cheamă și ne așteaptă în iubirea Sa nemărginită, ci și o cale, nu ușoară, dar profundă, ce transfigurează firea omenească, chemând-o la starea cea dintâi, a vederii lui Dumnezeu, parafrazând pe Sfântul Simeon Noul Teolog, ce spunea despre Dumnezeu, că de aceea l-a zidit (n.n. Dumnezeu) pe om, ca să-L vadă pe El! Calea propusă de Sfântul Grigorie Palama începe de la despătimire, de la curățirea sufletească și trupească, ca apoi, prin rugăciune și căutarea lăuntrica a lui Hristos, să ajungem în starea de isihie, de trăire curată și liniștită în rugăciune și conlucrare cu Harul dumnezeiesc, ce poate duce la vederea lui Dumnezeu. Trebuie însă, să realizăm ca vederea lui Dumnezeu este imposibilă în Ființa Lui: “Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată; Fiul cel Unul-Născut, Care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut (Ioan 1, 18)”. Dumnezeu, în Ființa Lui este intangibil, necuprins, necunoscut, nevăzut. Vederea lui Dumnezeu, despre care ne învață Sfântul Grigorie Palama, se referă la cunoașterea lui Dumnezeu după / prin lucrarea Sa lume, după Energiile Sale necreate și lucrătoare, prin Harul Său lucrător, la care suntem chemați să ne facem nu doar părtași, ci și împreună lucrători.

În încheiere preotul paroh Tudor Robert a mulțumit preoților prezenți și credincioșilor pentru osteneala lor și a susținut referatul cu tema: Rugăciunea în viața liturgică și ascetică (filocalică) a Bisericii. Biserica, prin misiunea și lucrarea ei, este “loc de închinare”, “spațiu al rugăciunii”, dar nu în sensul static și limitat, instituționalizat, între zidurile Bisericii, ci în modul viu și lucrător, exteriorizând întâlnirea cu Hristos din Biserică, din rugăciune, din Liturghia Cuvântului și Liturghia Euharistică în rugăciunea lucrătoare, prin dragostea și dăruirea față de semeni, după modelul dăruirii și iubirii jertfelnice a lui Iisus. Acest model hristic al viețuirii l-au înțeles și trăit și Sfinții Părinți, mărturie stând atât rânduielile de rugăciune ale Bisericii, cât și viețile și sfaturile Sfinților Părinți.

Următoarea întrunire a preoților din Cercul Pastoral-Misionar Târnova va avea loc la data de 27 Martie, la Parohia Agrișu-Mare.

Pr. Lucaciu Ionuț Marius

Photo: Pingică Laurențiu