CERC PASTORAL-MISIONAR ÎN PAROHIA HODIȘ

Duminica a 7-a după Paști, îndemnul evanghelic al zilei din rugăciunea Mântuitorului ”pentru aceștia Mă rog, ca ei sa fie una, precum Noi una suntem”, ne regăsește în mirificele plaiuri  ale Hodișului, din Protopopiatul Ineu, Parohie ce azi  a avut prilejul de a fi gazda Cercului pastoral-misionar Târnova, coordonat de Pr. Ivănuț Voicu.

S-a săvârșit Sfânta Taină a Maslului de către preoții: Pr. Ivănuț Voicu – Parohia Chier, Pr. Alin Pingică – Parohia Arăneag, Pr. Tudor Robert – Parohia Drauț, Pr. Achim Giani – Parohia Dud, Pr. Bun Costel – Parohia Tauț, Pr. Giurgiu Gheorghe  – Parohia Nadăș, Pr. Lucaciu Marius  – Parohia Minișel, Pr. Ivănuț  Valerian-Iulian  – Parohia Hodiș, Pr. Măriuță Doru – Parohia Camna, Pr. Păiușan Florin – Parohia Târnova. De asemenea, soborului slujitor s-a alăturat și părintele Streulea Gabriel – Parohia Arad Centru, Pr. Zbârcea Daniel – Parohia Agrișul Mic, Pr. Roman Cosmin – Parohia Aldești și părintele pensionar Florea Ioan (Parohia Dieci).

Un înălțător cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Pingică Alin, amintind că, dând curs chemării evanghelice ”de a fi una”, ne-am reunit într-un cuget, într-o credință și nădejde, în rugăciune la Sfânta Taină a Maslului, Taină ce ea însăși este o chemare la expresia dragostei și încrederii în Dumnezeu dar și chemare, la rugăciune, îndreptare, la tămăduire trupească și sufletească, cum însăși apostolul Iacov spune: ”Este vreunul dintre voi în suferință? Să se roage. … Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoții Bisericii și să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, întru numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica, și de va fi făcut păcate, se vor ierta lui.” (Iacov V, 13-14)

Distingem aici încă o chemare tainică, aceea de a fi cu luare aminte, cu deschidere sufletească și cu lucrarea iubirii milostive către cei mai slabi dintre noi, la cei bolnavi și în suferinţă. Și aceasta cu atât mai mult cu cât Apostolul Pavel ne îndeamnă la a înțelege aspectul comunitar al suferinței: ”Și dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună…” (I Cor.12,26).

De aceea, înțelegând realitatea suferinței și a bolilor, luând seama și la caracterul de comuniune al rugăciunii din Taina Sfântului Maslu să ne apropiem de Dumnezeu, Cel ce este Doctorul Sufletelor și trupurilor noastre, să aducem aportul nostru de rugăciunea a credinței pentru cei bolnavi, ca unitate a Bisericii de trăire duhovnicească și dăruire jertfelnică pe temelia dragostei.

Momentele înălțătoare au continuat și după Taina Sfântului Maslu printr-o serie de pricesne interpretate magistral de artistul popular Iuliana Tătar.

În încheiere preotul paroh Ivănuț Valerian-Iulian  a mulțumit preoților prezenți și credincioșilor pentru osteneala lor și a susținut referatul cu tema: ”Rugăciunea în Sfânta Scriptură”, amintind dintru început, că aşa cum ne îndeamnă  Sfinții Părinți, însăși citirea Sfintei Scripturi este rugăciune – și se săvârșește în Duh de rugăciune. Împărțind tematica în două părți, distingem în prima parte ”Vechi Testamentară” un moment al apariției rugăciunii, pe vremea lui Set, fiul lui Adam și al Evei (Facerea 4,26), perioada când ”au început oamenii a chema Numele Domnului Dumnezeu”. Natura rugăciunii vechi testamentare are caracter de umilință, pentru iertarea păcatelor, izbăvire de  primejdii, vindecarea bolilor, uneori exprimate poetic – ca în Psalmi. Sunt prezente în rugăciuni și parte de invocare a lui Dumnezeu, și parte de cerere, dar și părți ce cuprind pocăință și mulțumire.

Partea a doua, ”Nou Testamentară” , aduce modelul sublim, hristic al rugăciunii însoțit de trăire, de dăruire și de dragoste pană la jertfă. Caracterul rugăciunii Nou Testamentare este cel al legăturii directe cu Dumnezeu – ”Părinte, Îți mulțumesc că M-ai ascultat” (Ioan 11,41), legătură restabilită între om și Dumnezeu prin jertfa de pe Golgota. În virtutea acestei restabiliri a legăturii cu Dumnezeu, rugăciunea creștinului trebuie să fie perseverentă, expresie a încrederii în Dumnezeu, și sinceră ”Toate câte cereți, rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea”(Marcu 11,24). Dar, în același timp, rugăciunea trebuie sa fie responsabilă, asumată de fiecare credincios în parte, ca un legământ al dreptății înaintea lui Dumnezeu și în relație cu ceilalți ”și ne iartă nouă greşalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri” (Matei 6,12).

Următoarea întrunire a preoților din Cercul Pastoral-Misionar Târnova va avea loc la data de 03 Iulie, la Parohia Nadăș.

Pr. Lucaciu Ionuț Marius