Lumină pe calea mântuirii: 30 de ani de la instituirea unei Duminici a Sfinților Români și canonizarea a 62 dintre ei

Se împlinesc trei decenii de la Actul Sinodal prin care se instituia o Duminică a Sfinților Români și era generalizată cinstirea a 62 dintre ei în Biserica noastră.

Privirea spre trecut ne luminează viitorul, ne spun ierarhii în actul emis în 21 iunie 1992: „Să ținem mereu aprinsă candela credinței strămoșești și a spiritualității românești, pentru a ne lumina calea spre mântuire, nouă și urmașilor noștri”.

Cu exact trei decenii în urmă, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române hotăra trecerea în rândul sfinților a numeroși sfinți „plămădiți de evlavia neamului românesc”, după cum se menționează în Actul Sinodal, al doilea de acest fel pecetluit de ierarhii români după obținerea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române.

Actul Sinodal emis în 21 iunie 1992 a fost aprobat prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 2929 / 20 iunie 1992. Redăm în continuare principalele decizii care apar în el [1].

Au fost canonizați, cu cinstire în întreaga Biserică Ortodoxă Română, următorii sfinți:

 • Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop († 13 septembrie);
 • Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul-Vâlcea († 23 noiembrie);
 • Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul († 18 decembrie);
 • Sfântul Cuvios Gherman din Dobrogea († 29 februarie);
 • Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț – Hozevitul († 5 august);
 • Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla († 7 august);
 • Sfinții Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel († 21 octombrie);
 • Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul († 27 septembrie);
 • Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș († 24 aprilie);
 • Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț († 30 iunie);
 • Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți († 1 iulie);
 • Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt († 2 iulie);
 • Sfinții Martiri Brâncoveni, Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ștefan, Radu, Matei, și sfetnicul Ianache († 16 august).

A fost generalizată cinstirea sfinților români din lista celor canonizați în 1950 și proclamați solemn în 1955:

 • Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș († 15 septembrie);
 • Sfinții Cuvioși Mărturisitori Visarion, Sofronie și Sfântul Mucenic Oprea († 21 octombrie);
 • Sfântul Ierarh Calinic Cernicanul († 11 aprilie);
 • Sfinții Ierarhi și Mărturisitori Ilie Iorest și Sava († 24 aprilie).

Au fost înscriși în calendar, cu cinstire generalizată, și alți sfinți de neam (stră)român, precum și sfinți de alte neamuri care au predicat și au fost martirizați pe teritoriul locuit de români:

 • Sfinții Mucenici Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat († 9 noiembrie);
 • Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț († 15 noiembrie);
 • Sfântul Mucenic Dasie († 20 noiembrie);
 • Sfântul Mucenic Hermes († 31 decembrie);
 • Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești († 10 ianuarie);
 • Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic († 13 ianuarie);
 • Sfântul Bretanion, episcop de Tomis († 25 ianuarie);
 • Sfântul Cuvios Ioan Casian († 29 februarie);
 • Sfântul Mucenic Montanus Preotul și soția sa Maxima († 26 martie);
 • Sfântul Irineu, episcop de Sirmium († 6 aprilie);
 • Sfântul Mucenic Sava de la Buzău († 12 aprilie);
 • Sfântul Teotim, episcop de Tomis († 20 aprilie);
 • Sfinții Mucenici Pasicrat și Valentin († 24 aprilie);
 • Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul († 27 mai);
 • Sfinții Mucenici Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel († 4 iunie);
 • Sfinții Mucenici Nicandru și Marcian († 8 iunie);
 • Sfântul Mucenic Isihie († 15 iunie);
 • Sfântul Niceta de Remesiana († 24 iunie);
 • Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava († 24 iunie);
 • Sfinții Mucenici Epictet și Astion († 8 iulie);
 • Sfântul Mucenic Emilian de la Durostor († 18 iulie);
 • Sfântul Nifon, Patriarhul Constantinopolului († 11 august);
 • Sfinții Mucenici Donat Diaconul, Romul Preotul, Silvan Diaconul și Venus († 21 august).

A fost instituită „Duminica Sfinților Români”, înscrisă în calendar în a doua duminică de după Pogorârea Duhului Sfânt.

În Actul Sinodal din 21 iunie 1992 se mai precizează:

Vestindu-vă toate cele de mai sus cu conștiința datoriei împlinite față de înaintașii noștri, demni de cinstire pentru sfințenia vieții lor, să ne îndreptăm rugăciunile către Atotputernicul Dumnezeu, drept mulțumire pentru toate câte ne-a învrednicit a săvârși pentru slava Bisericii și a dreptcredinciosului popor român.

Și pentru ca legătura și comuniunea noastră de rugăciune cu sfinții pe care i-am pomenit și toți cei aleși și știuți în totalitatea lor numai de Preabunul Dumnezeu, să dăinuiască de-a pururea, avem îndatorirea să păstrăm și să mărturisim aceeași dreaptă credință pe care au mărturisit-o ei, să avem aceeași dragoste lucrătoare în faptele bune de fiecare zi și să propășim pe calea unității, în duhul canonicității Ortodoxiei noastre.

Să ținem mereu aprinsă candela credinței strămoșești și a spiritualității românești, pentru a ne lumina calea spre mântuire, nouă și urmașilor noștri.”


În 2025, când Biserica Ortodoxă Română împlinește 140 de ani de autocefalie și 100 de ani de la obținerea statutului de patriarhie, Sfântul Sinod va anunța o nouă listă de sfinți care vor fi incluși în calendarul Ortodox.

Pe listă sunt nume de monahi îmbunătățiți ca Părintele Paisie Olaru, Arhim. Cleopa Ilie, Arhim. Gherasim Iscu, Părintele Dionisie Ignat de la Colciu, dar și numele Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae.

Până în prezent, Biserica Ortodoxă Română a canonizat 153 de sfinţi români, inclusiv Sf. Cuv. Teofana Basarab, înscrisă în calendar anul acesta.


NOTE

[1] Acte și tomosuri sinodale privind canonizarea Sfinților Români (1950-2020), Ed. Basilica, 2020, pp. 79-87

Foto credit: Mănăstirea Petru Vodă

Lumină pe calea mântuirii: 30 de ani de la instituirea unei Duminici a Sfinților Români și canonizarea a 62 dintre ei