Slujire chiriarhală la Praznicul Cincizecimii în Catedrala Arhiepiscopală din Arad

Sărbătoarea Rusaliilor este cunoscută și sub denumirea de sărbatoarea Cincizecimii sau a Pogorârii Duhului Sfânt peste Sfinții Apostoli. Este prăznuită la 50 de zile de la Învierea Domnului. Este menționată, de asemenea, în Noul Testament, în special în cartea Faptele Apostolilor, în al doilea capitol.

Aici se spune că Duhul Sfânt Se pogoară din cer ca un vuiet mare de vânt și Se împarte deasupra capului fiecăruia din cei prezenți, în chip de limbi de foc. De asemenea, se face pomenire de ea și în canonul 20 al Sinodului I Ecumenic de la Niceea, din anul 325.

Acest Praznic este corelat cu nașterea văzută a Bisericii lui Hristos și este în sine o sărbătoare importantă a Bisericii, pentru că apostolii sunt urmașii Mântuitorului și, prin Harul Preasfântului Duh, au primit darul cel mai de preț și promis: anume de a întemeia Biserica pe care „nici porțile iadului nu o vor birui” (cf. Ev. După Matei, 16, 18-19).

La această sfântă prăznuire și în cetatea Aradului s-a săvârșit în chip deosebit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” , înconjurat de către un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai sfântului locaș.

Cuvântul de învățătură al Chiriarhului a fost despre ,,Împlinirea făgăduinței” (Fp. Ap. 2; Ioan 7) Mântuitorului prin trimiterea Sfântului Duh ucenicilor Lui spre temeluirea Bisericii care va continua în veac lucrarea începută spre părtășia tuturor membrilor ei. Bisericile autocefale se străduiesc a împlini lucrarea ce le revine în răspândirea cuvântului lui Dumnezeu, tălmăcind în limba fiecărui popor, păstrând, după cuvântul Apostolului, unitatea Duhului în legătura păcii.

După Sfânta Liturghie, Ierarhul arădean a săvârșit, alături de soborul slujitor Vecernia de Luni, după Rusalii, cunoscută ca și „Vecernia plecării genunchilor”, deoarece, are în rânduiala sa, atașate șapte rugăciuni, împărțite în trei grupe, rugăciuni pe care slujitorii le citesc în genunchi și invoca rolul și ajutorul Sfintei Treimi  în lucrarea de mântuire a omului, apoi sunt prezente în ele cereri pentru cei adormiți în Domnul, lucrare ce arată grija Bisericii pentru cei adormiți ca părți vii ale sale, în Împărăția Cerurilor dar și comuniunea cu aceștia.

La ceas de seară, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei a săvârșit Acatistul Preasfintei Treimi și i-a binecuvântat pe toți cei prezenți.

Arhid. Claudiu Condurache