SĂRBĂTOAREA PAROHIEI ORTODOXE CURTICI

Orice lăcaş sfânt (capelă, paraclis sau biserică) are unul sau chiar mai mulţi ocrotitori sau o sărbătoare religioasă în cinstea căreia a fost zidit. Această prăznuire în cadrul unei comunităţi creştine reprezintă un eveniment cu multe caracteristici importante: istoric, duhovnicesc, misionar-social și comunitar.

Caracterul istoric actualizează tot ceea ce ţine de momentele de înfiinţare, cunoscute şi necunoscute, a lăcaşului de cult cu tot ceea ce înseamnă timp, durată, ctitori cunoscuţi şi necunoscuţi, slujitori ai Sfântului Altar şi ostenitori, zugravi şi iconari, odoare şi cărţi liturgice cu însemnări de cele mai multe ori. Toate aceste aspecte ne obligă să cultivăm evlavia faţă de înaintaşi, să medităm şi să ne rugăm mulţumind lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra credincioșilor; dar mai ales ne îndatorează să păstrăm cu bună rânduială şi să evidenţiem tot ceea ce s-a păstrat şi prezintă importanţă pentru trecutul lăcaşului.

Caracterul duhovnicesc este legat de ocrotitorii sau sărbătorile religioase prăznuite ca zile de hram în parohie. Este importantă relaţia parohiei şi a credincioşilor cu sfântul ocrotitor sau sărbătoarea în cinstea căreia au fost zidite lăcaşurile de cult. Esenţa caracterului duhovnicesc se defineşte prin relaţia omului cu Dumnezeu; relaţia trecut-prezent cu perspectiva veşniciei.

Caracterul misionar-social și comunitar leagă trecutul de prezent cu direcţia spre viitor și se referă la noutăţile şi realizările până în momentul actual al unei parohii.

Duminică, 3 iulie 2022, s-a prăznuit hramul Bisericii din Curtici, Biserică aflată sub ocrotirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, prin Biserică înțelegându-se, evident, întreaga comunitate ortodoxă din orașul Curtici. Toate aspectele mai sus amintite au fost evidențiate cu prilejul Liturghiei din duminica a III-a după Pogorârea Sfântului Duh, dar și cu prilejul celorlate rânduieli care se săvârșesc la hram.

Slujirea sfintei liturghii a fost onorată cu prezența părintelui iconom stavrofor Silviu Nicolae Faur, consilierul bisericesc al Arhiepiscopiei Aradului, care pe lângă cuvântul de învățătură adresat celor prezenți în biserică, a transmis și un mesaj de binecuvântare și de apreciere pentru comunitatea din Curtici din partea Înaltpreasfinției Sale dr. Timotei Seviciu, arhiepiscopul Aradului și din partea Preasfinției sale dr. Emilian Crișanul, episcop vicar.

După săvârșirea sfintei liturghii, sărbătoarea hramului a continuat cu procesiunea înconjurării bisericii cu icoana hramului ca simbol al mărturisirii credinței în toate cele patru zări, la fel ca și misiunea sfinților apostoli Petru și Pavel. Procesiunea de la înconjurarea bisericii, arată totodată vestirea şi înţelegerea progresivă a tainei morţii şi Învierii Domnului.

În procesiunea respectivă s-au mai alăturat și alți confrați slujitori: pr. Flavius Lazăr de la Iratoșu, pr. Dănuț Moldovan de la Peregu Mare, pr. Arxinte Mureșan de la Sederhat, pr. Adrian Mariș de la Andrei Șaguna.

Un semn văzut al unității tuturor credincioșilor a fost și de această dată, rânduiala binecuvântării și tăierii colacului, care s-a împărțit celor prezenți. Colacul de hram a fost purtat de tinerii parohiei care în anul în curs devin majori.

Conducerea Primăriei Curtici împreună cu parohia ortodoxă română din Curtici a oferit îndătinata agapă tuturor celor care au participat la sfânta liturghie.

Membrii ansamblului folcloric „MUGURAȘII” din Curtici, instruiți de dl. Adrian Boloș, format din copii cu vârste între 7 și 16 ani, au prezentat un frumos și emoționant program folcloric cu dansuri populare din zonă. Atmosfera de sărbătoare a fost întreținută de tinerele soliste vocale Laura Pușcașu și Nadia Șimăndan, de asemenea membre ale ansamblului mai sus amintit.

„O, Doamne, ascultă-ne! O, Doamne, iartă-ne! O, Doamne, ia aminte la rugăciunile noastre şi lucrează după mila Ta! Nu întârzia pentru numele Tău, Doamne Dumnezeul nostru; că numele Tău îl poartă în rugăciune cetatea şi poporul Tău!”.

Pr. Cristian Prună