Sfântul Ilie, omul care a stat de vorbă cu Dumnezeu, prăznuit astăzi la Mănăstirea Gai din Arad

Deloc o zi ca oricare alta, ziua de 20 iulie ni-l aduce spre prăznuire, înaintea sufletului și a minții, pe Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul.

Știți, Sfântul Ilie, omul care „cu cuvântul a încuiat cerul”, omul care „puternic apărător al adevărului și luptător neînvins împotriva vrăjmașilor Domnului” s-a arătat, omul care „prin semne și minuni adevărul dumnezeiesc l-a întărit”, omul care „pe necredincioși cu adevărata cunoștință de Dumnezeu i-a luminat”… omul care toate acestea și cu mult mai multe „stând de vorbă cu Dumnezeu” le-a săvârșit.

Prorocul Ilie, Sfântul care astăzi, în ceas de sărbătoare, vine și ne spune de peste veacuri că postul și rugăciunea ne sunt cele mai la îndemână „arme” în lupta cu potrivniciile vremurilor, Sfântul care față de cei singuri și neajutorați ne îndeamnă a fi milostivi, Sfântul care „îmbărbătează pe apărătorii adevărului și-i întărește în lupte și suferințe pentru dreptate”, Sfântul care fi-va „Înaintemergător al celei de-a doua veniri a Mântuitorului Iisus Hristos”, Sfântul care ne vorbește din fața celor 450 de preoți ai lui Baal, ca nimeni altul, despre statornicia în credință.

Și, da, un Sfânt ocrotitor al Forțelor Aeriene Române și un Sfânt în a cărui zi de pomenire și prăznuire se înălța spre înaltul cerului, în urmă cu 95 de ani, sufletul Regelui Ferdinand, un rege care se știa ruga pentru poporul său zicând: „Ridic până la ultima suflare ruga mea fierbinte ca să binecuvânteze Atotputernicul și în viitor soarta poporului român”… popor din rândul căruia peste 140.000 de suflete poartă numele Sfântului Ilie.

Un timp, așadar, de tihnă, de sărbătoare, de împreună-rugăciune. Un timp care se cere jertfit „spre dobândirea binecuvântării și sfințeniei”, după cum a spus astăzi Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul la Mănăstirea Gai, acolo unde, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească.

Cuvântul Ierarhului

Sfântul Ilie – omul care a stat de vorbă cu Dumnezeu

„Proorocii Vechiului Testament au fost cei mai de seamă trimiși ai lui Dumnezeu și învățători ai poporului biblic, care au păstrat credința într-un singur Dumnezeu, pregătind calea pentru Noul Testament și venirea Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos.

Toți profeții au fost chemați la misiune direct de Dumnezeu. Ei au împărtășit poporului voința lui Dumnezeu și predicau întoarcerea la calea cea adevărată și venirea lui Mesia.

Sfântul Prooroc Ilie era originar din Tesba Galaadului, desfășurând activitatea în secolul al IX-lea Î.Hr., în timpul regelui Ahab și a reginei Izabela (Cărțile a 3-a și a 4-a a Regilor).

Din cauza faptului că poporul a părăsit închinarea către singurul Dumnezeu și a căzut în diferite fărădelegi, proorocul Ilie le-a prevestit că Dumnezeu nu va mai da ploaie pe pământ.

Adeverirea prin jertfă și rugăciune, că Dumnezeul Cel ce a creat lumea văzută și nevăzută este Cel cinstit de către Sfântul Ilie a făcut ca mare parte a poporului să revină la dreapta credință. Minunile din viața Sfântului Prooroc Ilie și din viața poporului lui Israel au așezat pe oameni în făgașul credinței și mărturisirii lui Dumnezeu. Curajul și puterea Sfântului Ilie veneau de la Dumnezeu, făcându-se un apostol ascultat în mijlocul oamenilor. Confruntarea lui cu regele Ahab și Izabela a pus în evidență voința și lucrarea lui Dumnezeu prin aleșii Săi. Sfântul Ilie este considerat Înaintemergătorul celei de a doua veniri a Domnului nostru Iisus Hristos.

Prăznuirea lui în Biserica creștină se datorează vieții și legăturii lui cu Sfânta Treime. Prezența Sfântului Ilie în Vechiul Testament, la Schimbarea la Față a Domnului și la sfârșitul lumii acesteia arată rolul și importanța lui în istoria mântuirii neamului omenesc.

În lumea aceasta care ne propune să avem mulți idoli și dumnezei falși, Sfântul Prooroc Ilie, pe lângă ceilalți sfinți din Vechiul și Noul Testament ne arată că Dumnezeu este Unul în Trei Ipostasuri și Lui să ne închinăm și să-L cinstim fiindcă este Creatorul universului și al omului și Izvorul vieții. Sfântul Ilie a stat de vorbă cu Dumnezeu și a transmis voința Lui între oameni.

Învățăm de la Sfântul Prooroc Ilie să înălțăm rugăciuni către Dumnezeu, să ne rugăm în vreme de secetă sau de revărsarea necontenită a ploilor, să jertfim timpul spre dobândirea binecuvântării și sfințeniei, să ascultăm de Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos, să vorbim cu Dumnezeu, Părintele nostru pentru a ne învrednici de darurile Sale.”, a spus Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, în cuvântul așezat la sufletele credincioșilor care astăzi au luat calea Mănăstirii Gai.

20 iulie 2022, sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, Liturghie Arhierească la Mănăstirea Gai din Arad, o zi în care genunchii Ierarhului, ai soborului împreună-slujtor, ai maicilor și credincioșilor s-au așezat înaintea Sntului Ilie rugându-l să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru a deschide cerul și a revărsa asupra poporului său ploaie, o zi în care, într-o liniște, rânduială și aparte bucurie, credincioșii de toate vârstele s-au părtășit de un timp cu și pentru Dumnezeu.

La mulți ani tuturor celor care purtați numele Sfântului Ilie, dar și tuturor celor care îl iubiți și îl cinstiți! Să fiți sănătoși și să fiți buni pelerini în această lume, pe calea către Cer, să fiți binecuvântați, cu familii așezate pe calea ascultării și vorbirii cu Dumnezeu spre slava Preasfintei Treimi și a noastră, a tuturor, mântuire!, a mai spus Preasfinția Sa.

Foto credit: glasulcetatii.ro

Sursa: https://www.glasulcetatii.ro/articol/5651/foto-sfantul-ilie-omul-care-a-stat-de-vorba-cu-dumnezeu-praznuit-astazi-la-manastirea-gai-din-arad