Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul – hramul de vară al Mănăstirii Feredeu

Ziua de 20 iulie marchează an de an prilej de mare bucurie duhovnicească pentru obștea Mănăstirii Feredeu și pelerinii care îi calcă pragul. Începuturile vieții monahale la Mănăstirea Feredeu situată în localitatea Șiria se pierde în negura vremurilor, existând viață monahală în jurul Izvorului cristalin și vindecător al Feredeului încă din vremurile Imperiului Habsburgic fiind consemnată în documente istorice în perioada când generalul austriac Bukov reprima răscoala împotriva uniației din Ardeal.

Hramul din mijlocul verii ,,Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” a fost primit în anul 1998 când din încredințarea și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Timotei, preacuviosul părinte stareț Arhimandritul Ilarion Tăucean a primit misiunea și ascultarea de a zidi o biserică nouă, dimpreună cu toate anexele mănăstirești existente la ,,Locația din Vale” a Mănăstirii Feredeu. Biserica din Vale cu Hramul Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul s-a edificat în doi ani 1998-1999 de atunci trecându-i pragul sute de mii de pelerini la duminici, hramuri și sărbători.

Și în acest an în mijlocul obștii monahale, a unui sobor de 19 preoți și diaconi și a câtorva sute de credincioși dar și reprezentanți ai autorităților locale, care au îndurat o vreme demnă de arșița biblică din vremea Sfântului Ilie, fost prezent în ziua praznicului Întâistătătorul Arhiepiscopiei Aradulului, Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu care a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

Din sobor au făcut parte  P. C. Mercea Nelu, Protopopul Lipovei, părintele diacon Emanuel Proniuc- Secretar Eparhial, părintele Mircea Șirian secretarul Protopopiatului Lipova, P.C. Pr. Dr. Vasile Pop, Părintele Arhimandrit Ilarion Tăucenu starețul mănăstirii și gazdă mereu primitoare pentru cei care vin la Feredeu, părinții slujitori ai mănăstirii și preoții din parohiile Mâsca, Galșa, Covăsânț, Șiclău, Chier, Dud, Hodiș și Semlac.

La momentul împărtășirii preoților și a credincioșilor, un grup de copii îmbrăcați în port național din Parohia Galșa au cântat pricesne.

Cuvântul de învățătură rostit de către Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a avut ca temă „Învățătura Bisericii despre profetism” cu referire la Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul ca luptător împotriva idolatriei și păzitor al credinței și trăirii adevărate în Dumnezeu, așa cum au ținut înaintașii.

La  finalul Sfintei Liturghii pentru merite deosebite  în activitatea de slujire din cadrul Mănăstirii Feredeu părintele diacon Emanuel-Ioan Proniuc a primit distincția și a fost hirotesit întru Arhidiacon.

Pentru merite deosebite întru ajutoratea Mănăstirii Feredeu în semn de recunoștină a fost conferit și Ordinul Arhiepiscopiei Aradului și Crucea  ,,Sfântului Ierarh Mărturistitor Sava Brancovici” domnilor Marin Paven, Doru Filip, Călin Mureșan, Adrian Nicola, Dorel Zelea, Chiril Teodor, Marcel Achim, Ioan Rus și doamnei Măricuța Ardelean.

La finalul Sfintei Liturghii Preacuviosul Părinte Arhim. Ilarion a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra Mănăstirii dealungul timpului, Inaltpreasfințitului PărinteTimotei pentru vizita pastorală și permanenta  purtare de grijă pe care o manifestă față de Mănăstirea Feredeu pe care l-a catalogat ca fiind ,,ctitorul Mănăstirii Feredeu” și tuturor  credincioșilor  prezenți la hram, credincioșii și soborul cântându-i părintelui Stareț Ilarion  ,,La mulți ani!” amintindu-și cu toții că numele de mirean al părintelui a fost Ilie.

Pr. Ciprian Tripa