Mesajul transmis de Patriarhul Daniel la Congresul Național al Facultăților de Teologie Ortodoxă

„Teologia academică nu trebuie să fie despărțită de experiența Bisericii. Numai prin dimensiunea ei eclesială aceasta este o teologie vie, misionară, ce dezvăluie caracterul vindecător și luminător al Sfintelor Taine ale Bisericii, prin care omul muritor se unește cu Dumnezeu Cel veșnic viu”, subliniază Patriarhul Daniel în transmis la Congresul Național al Facultăților de Teologie Ortodoxă.

Evenimentul se desfășoară în perioada 19-21 octombrie 2022, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași.

Mesajul integral:


Misiunea Teologiei în slujirea Bisericii este explicitare a Revelației divine şi călăuzire pentru viața creștină

Cel de-al IX-lea Congres Național al Facultăților de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, cu titlul Învățământul teologic ortodox românesc în cei 30 de ani de libertate: evaluare și perspective (la toate cele trei cicluri: seminarial, licență și doctorat), se desfășoară în cadrul manifestărilor prilejuite de Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și de Anul comemorativ al Sfinților Isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț.

Acest eveniment academic este organizat în perioada 19-21 octombrie 2022, la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, și reunește ierarhi, reprezentanţi ai instituţiilor de învățământ superior, decani, directori ai Departamentelor de Teologie, directori ai Școlilor Doctorale și profesori de la Facultățile de Teologie Ortodoxă din țară.

Facultăţile de Teologie au o importantă vocaţie misionară pentru viaţa şi activitatea Bisericii Ortodoxe Române, deoarece aceste instituţii formează slujitori şi misionari ai Bisericii pentru românii ortodocşi din ţară şi pentru românii din diaspora, mai ales acum, când numărul românilor din afara graniţelor României a crescut fără precedent.

În această lucrare misionară, cadrele didactice din învățământul teologic universitar sunt slujitori şi misionari ai Bisericii, precum şi formatori de slujitori şi de misionari ai Bisericii. Prin urmare, atât profesorii din Facultăţile de Teologie Ortodoxă, cât şi studenţii şi studentele sunt chemați azi să intensifice participarea la viața liturgică și spirituală, să aprofundeze cercetarea științifică și să amplifice cunoașterea nevoilor concrete pastorale și sociale ale credincioșilor din societatea actuală, marcată puternic de secularism, în plan spiritual, și de individualism, în plan social.

Teologia academică nu trebuie să fie despărțită de experiența Bisericii. Numai prin dimensiunea ei eclesială aceasta este o teologie vie, misionară, ce dezvăluie caracterul vindecător și luminător al Sfintelor Taine ale Bisericii, prin care omul muritor se unește cu Dumnezeu Cel veșnic viu. Dascălii Facultăților de Teologie se vor strădui permanent să evidențieze în mod adecvat conținutul Revelației divine cuprinse în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție a Bisericii, având în centrul ei Persoana și lucrarea lui Hristos, Cel ce ieri şi azi șîn veci este același (Evrei 13, 8).

Activitatea profesorilor de teologie este o slujire a Bisericii lui Hristos, în continuitate și comuniune cu teologia Sfinților Apostoli, a Sfinților Părinți și a tuturor teologilor care au unit știința intelectuală cu sfințenia vieții.

Teologia academică duhovnicească reflectă gândirea profundă a Bisericii Ortodoxe, care se întemeiază biblic și patristic și se exprimă în viața liturgică și misionară a Bisericii. Numai această teologie poate să lumineze și viața socială contemporană. În acest sens, Părintele Profesor Dumitru Stăniloae afirma: ,,Teologia vrea să cunoască pe Dumnezeu din experiența lucrării Lui mântuitoare asupra oamenilor. Dar nu o va cunoaște dacă nu intră într-un raport personal de dragoste cu Dumnezeu și cu credincioșii, prin rugăciune. Deci și mai mult e teolog cel ce se roagă cu ceilalți membri ai Bisericii. Căci în dragostea lor comună față de Dumnezeu se descoperă mai mult lucrarea mântuitoare și desăvârșitoare a iubirii Lui. În rugăciunile Bisericii, în cultul ei, respiră duhul ei unitar, e transparent orizontul ei eshatologic, ținta ei de desăvârșire în Hristos. O teologie care se hrănește din rugăciunea și viața duhovnicească a Bisericii e o teologie care redă și aprofundează gândirea și trăirea ei duhovnicească și lucrarea ei sfințitoare și slujitoare[1].

Teologia noastră este chemată astăzi să-și redescopere și mai mult vocația ei de conștiință misionară a Bisericii, într-o lume aflată în permanentă schimbare. O teologie liturgică şi filocalică, pastorală și misionară, profund înrădăcinată în Tradiția sfinților și a poporului român este de un real folos clerului nostru, mănăstirilor noastre și tuturor credincioșilor noștri, mai ales în faţa fenomenului secularizării din societatea actuală.

Congresul de teologie prezent ne îndeamnă să ne amintim cu recunoştinţă de toți profesorii noștri care ne-au format și ne-au îndrumat pe calea cunoașterii ştiinţifice şi a valorilor spirituale permanente. Performanţa academică şi, mai ales, pasiunea dascălilor români pentru formarea multor generații de absolvenți reprezintă un exemplu viu pentru profesorii și studenții de astăzi, care își pot manifesta recunoștința faţă de înaintaşi prin urmarea devotamentului lor în transmiterea cunoştinţelor şi a dorinţei lor de a promova învățământul teologic ortodox în context internaţional.

Ne exprimăm speranța că participanții la acest congres vor formula recomandări concrete pentru ca învățământul nostru teologic academic să poată fi mai mult apreciat în țară și în străinătate, tocmai pentru că dorește să realizeze permanent o sinteză creatoare între tradiție și actualitate, știință și spiritualitate, cercetare academică și lucrare misionară eclesială.

Îi binecuvântăm și îi felicităm pe organizatori și pe toți participanții la lucrările Congresului Facultăților de Teologie Ortodoxă de la Iași. Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Învățătorul și Mântuitorul nostru, să le dăruiască tuturor bucuria slujirii cu vrednicie a Bisericii lui Hristos din poporul român, întru mulți și binecuvântați ani!

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

[1] Pr. Dumitru STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Editura BASILICA, București, 2018, pp. 103-104.


Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

https://basilica.ro/mesajul-transmis-de-patriarhul-daniel-la-congresul-national-al-facultatilor-de-teologie-ortodoxa-text-integral/

https://basilica.ro/la-iasi-se-desfasoara-congresul-facultatilor-si-departamentelor-de-teologie-din-patriarhia-romana/