Profesorul, compozitorul și dirijorul Trifon Lugojan pomenit la 75 de ani de la trecerea sa la cele veșnice

Miercuri, 11 ianuarie 2023, în ,,Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești (psalți)”, ierarhii arădeni Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu dimpreună cu Preasfințitul Dr. Emilian Crișanul au săvârșit în Catedrala Veche din Arad, o slujbă de pomenire pentru profesorul, dirijorul și compozitorul Trifon Lugojan, la împlinirea a 75 de ani de la trecerea sa la cele veșnice.

Alături de cei doi ierarhi arădeni au slujit și Preacuviosul Părinte Dr. Iustin Popovici, Consilier Cultural al Arhiepiscopiei Aradului, Pr. Teodor Pavel, Consilier Eparhial, Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” Arad, Pr. Lect. Dr. Tiberiu Ardelean, Inspector Eparhial și profesor la catedra de muzică a Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” Arad, Pr. Conf. Dr. Vasile Pop, Pr. Prof. Dacian-Emilian Nan, Pr. Prof. Drd. Vlad-Sergiu Sandu și Pr. Gabriel Streulea, profesori ai seminarului arădean.

Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu a rostit un cuvânt despre cântarea bisericească locală în unitatea muzicii publice și osteneala cântăreților bisericești în respectarea tradiției, care de-a lungul istoriei a folosit imnele cu conținut biblic sau patristic spre ferire de erezie și schismă, prin linia melodică, de asemenea, pentru înlesnirea deprinderii cântării în comun sprijinită de afinitatea cu armonia cântului poporului sau cadrul cultural local. Unul dintre promotorii pe linie de strană, armonică sau corală, este cel de vrednică pomenire, ce se face astăzi, rememorând câteva date biografice, subliniind pregătirea deosebită profesională potrivit înzestrării sale recunoscute. De menționat pentru actualizare atașamentul său față de Centrul Eparhial prin faptul că a notat glasurile bisericești după linia melodică a Episcopului Ioan Ignatie Papp, potrivit dispoziției acestuia.

Răspunsurile la strană au fost date de către elevii seminariști.

Acest eveniment a fost organizat la inițiativa Seminarului Teologic arădean prin Preacucernicul Părinte Dan-Călin Teuca, directorul Seminarului Teologic Ortodox Arad și profesorii catedrei de muzică prof. Marius Lăscoiu-Martin și prof. Ștefan-Adrian Bugyi. Din partea Prefecturii Arad a fost prezent la eveniment domnul Dr. Ionel-Dorel Sinaci, Subprefectul Aradului.

Este un prilej cu totul special pentru a cinsti și evoca înaintașii care au pus rânduială în slujirea muzical-bisericească de tradiție locală, amintind și pe profesorul Trifon Lugojan, care prin lucrările și activitatea sa de aproape 50 de ani (1897-1940) a adus o contribuție esențială la conservarea tezaurului muzical bisericesc din județul Arad.

***

Trifon Lugojan‭ (n. 1874 – d. 1948; profesor: 1897-1900 și 1902-1917)‬
S-a născut la 27 mai 1874, în localitatea Nădlac, județul Arad. Urmează școala primară din Nădlac, apoi cursurile secundare la gimnaziile‭ ‬ ‭ ‬din‭ ‬ ‭ ‬Arad,‭ ‬Vasarhely‭ ‬ ‭ ‬și‭ ‬ ‭ ‬Brașov.‭ În‭ ‬ anul‭ ‬ ‭ ‬1897‭ ‬ ‭ ‬absolvă‭ ‬ ‭ ‬cursurile‭ ‬ ‭ ‬Institutului Teologic-Pedagogic‭ ‬ din‭ ‬ ‭ ‬Arad.‭‬ ‭Între‭ ‬anii‭ ‬1900-1902‭ ‬ ‭ ‬obține‭ ‬ ‭ ‬o‭ ‬ ‭ ‬bursă‭ ‬ de‭ ‬ ‭ ‬studii‭ ‬ ‭ ‬din‭‭ ‬partea Consistoriului eparhial. Ca urmare, se perfecționează în arta muzicală la Conservatorul din Leipzig. Aici studiază: teorie, solfegii, armonie, compoziție, canto, pian și vioară.

La începutul anului școlar 1897-1898 este numit la catedra de Muzică bisericească și Tipic a Institutului Teologic-Pedagogic din Arad, în urma pensionării profesorului Valeriu Magdu. Începând cu anul școlar 1904-1905 este profesor suplinitor,‭ ‬ în 1909 profesor „ordinar‭ ‬ definitiv”,‭ ‬ iar în 1913 profesor „extraordinar definitiv”. Activitatea la catedră este întreruptă de satisfacerea stagiului militar și de‭ ‬ o boală ‭ ‬neașteptată. Se reîntoarce la ‭ ‬catedră‭ ‬ în anul ‭ ‬1919, la ‭ ‬secția‭ ‬ pedagogică a Institutului.
În perioada profesoratului pune bazele corului teologilor arădeni, cor care va face o adevărată carieră misionară în eparhia Aradului până la desființarea Academiei Teologice.‭ ‬Între‭ ‬ ‭ ‬anii‭ ‬ ‭ ‬1936-1940‭ ‬ ‭ ‬ocupă‭ ‬ ‭ ‬funcția‭ ‬ ‭ ‬de‭ ‬ ‭ ‬director‭ ‬ ‭ ‬al‭ ‬ ‭ ‬Școlii‭ ‬ ‭ ‬de cântăreți bisericești din Arad.
Impresionanta operă a profesorului și compozitorului Trifon Lugojan însumează nu mai puțin de 25 de titluri de cărți publicate, la care se adaugă diverse studii și articole din periodicele vremii.

Se‭ ‬ ‭ ‬stinge‭ ‬ ‭ ‬din‭ ‬ ‭ ‬viață‭ ‬ ‭ ‬la‭ ‬ ‭ ‬data‭ ‬ ‭ ‬de‭ ‬ ‭ ‬11‭ ‬ ‭ ‬ianuarie‭ ‬ ‭ ‬1948,‭ ‬ ‭ ‬la‭ ‬ ‭ ‬vârsta‭ ‬ ‭ ‬de‭ ‬ ‭ ‬74‭ ‬ ‭ ‬de‭ ‬ ani,‭ ‬ fiind înmormântat în Cimitirul „Pomenirea” din Arad.

Prof. Drd. Cătălin-Iulian Drăgan, Seminarul Teologic Ortodox Arad