Patriarhul României, de Înălţarea Domnului: Catedrala Naţională este, în primul rând, Catedrala eroilor neamului

„În ziua de pomenire a eroilor români din toate timpurile ne aducem aminte de faptul că noua Catedrală, Catedrala Naţională, are ca prim hram această sărbătoare a Înălţării Domnului şi a pomenirii eroilor români”, a afirmat joi Patriarhul României.

Catedrala Naţională este a eroilor neamului

„De aceea, înainte de sfinţirea altarului Catedralei Naţionale, în seara de 24 noiembrie 2018, a avut loc o slujbă de pomenire a eroilor din toate timpurile şi în piciorul Sfintei Mese în Sfântul Altar au fost aşezate sute de mii de nume ale eroilor din diferite războaie, dar mai ales din Primul Război mondial”, a explicat Patriarhul Daniel în cuvântul rostit la Paraclisul „Sf. Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală.

Părintele Patriarh a mai notat că cel mai mare clopot al Catedralei Naţionale este dedicat eroilor neamului românesc.

„La ora actuală, clopotul cântăreşte 25 de tone şi este cel mai mare clopot european, adică cu balans, cu posibilitatea de a se mişca. Clopotele europene au libertate de mişcare şi produc un sunet mai clar şi mai armonios”.

„Catedrala Naţională este, în primul rând, Catedrala eroilor neamului românesc. Al doilea ocrotitor al catedralei este sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat, ocrotitorul României”, a menţionat Preafericirea Sa.

Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat de ce sărbătoarea Înălţării Domnului este şi Ziua Eroilor în Biserica Ortodoxă Română.

„Pomenirea eroilor se face în ziua Înălţării Domnului pentru a înţelege mai uşor că Mântuitorul Iisus Hristos S-a înălţat întru slavă pentru a trece prin suferinţă, moarte şi Înviere. Ca atare, şi eroii sunt cinstiţi şi preţuiţi pentru că s-au jertfit pentru popor şi ţară, apărând credinţa şi neamul românesc, ajuns la cinstire prin pătimire, prin suferinţă, după cum Mântuitorul Iisus Hristos mai întâi a purtat crucea suferinţei şi apoi a arătat slava biruinţei în Înviere”.

„Astăzi, noi facem pomenirea eroilor din toate timpurile şi din toate locurile, aşa cum facem la fiecare Sfântă Liturghie, pentru că eroii s-au jertfit pentru apărarea patriei şi a credinţei ortodoxe strămoşeşti pentru libertatea, unitatea şi demnitatea poporului român, spre cinstirea credinţei în Hristos şi spre mântuirea oamenilor”.

„Ne rugăm lui Dumnezeu să dăruiască eroilor români pace şi bucurie sufletului lor şi odihnă în lumina şi iubirea Preasfintei Treimi”, a spus Patriarhul României.

Pomenirea eroilor români la sărbătoarea Înălţării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920 și consfinţită ulterior prin alte două hotărâri sinodale din anii 1999 şi 2001, când această zi a fost proclamată Sărbătoare Națională Bisericească.

Prin legea 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, sărbătoarea Înălţării Domnului Iisus Hristos, a fost proclamată Ziua Eroilor, ca sărbătoare naţională a poporului român.

Trei învăţături principale din Evanghelie şi Apostol

Preafericirea Sa a amintit că din textele Evangheliei şi Apostolului citite de Înălţarea Domnului se desprind trei mari învăţături.

1. „Domnul Iisus Hristos răstignit şi înviat Se înaltă întru slavă la ceruri pentru a pregăti oamenilor o locuinţă cerească veşnică în iubirea Preasfintei Treimi şi aceasta deoarece destinaţia ultimă a omului nu este mormântul, ci Împărăţia Cerurilor”.

2. „În al doilea rând, învăţăm din Evanghelia de astăzi că Înălţarea Domnului la cer este necesară pentru pogorârea Sfântului Duh pe pământ şi pentru întemeierea Bisericii lui Hristos ca adunare a popoarelor în iubirea de Dumnezeu, prin pocăinţă, dreaptă credinţă şi botez”.

3. „În al treilea rând, învăţăm din sărbătoarea de astăzi că deşi înălţat la Ceruri întru slavă, totuşi Hristos Domnul rămâne prin harul Său pururea prezent în Biserica Sa împreună cu ucenicii Săi până la sfârşitul veacurilor, potrivit făgăduinţei: Iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin (Matei 28:20)”, a afirmat Părintele Patriarh.

Patriarhul Daniel a subliniat că „aceste învăţături din evanghelii ne arată că Înălţarea Domnului la Cer are un scop precis şi anume, Înălţarea Domnului întru slavă la cer este ridicarea omului în slava Preasfintei Treimi. Avem, deci, o ridicare a firii umane pe tronul Sfintei Treimi”.

„Această sărbătoare ne arată modul cel mai evident cât de mult iubeşte Dumnezeu umanitatea şi ce viitor definitiv a pregătit Dumnezeu pentru cei care cred în Hristos şi împlinesc voia Lui în viaţa lor în timpul vieţuirii lor pe pământ”.

„Cu alte cuvinte, vedem şi mai bine astăzi care este scopul întrupării sau înomenirii Domnului. Înălţarea Domnului este înălţarea omului în iubirea şi slava veşnică a lui Dumnezeu, arătând că omul nu este făcut pentru mormânt, ci pentru a trăi veşnic în slava, iubirea, pacea şi bucuria Preasfintei Treimi”, a punctat Patriarhul României.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene

https://basilica.ro/patriarhul-romaniei-de-inaltarea-domnului-catedrala-nationala-este-in-primul-rand-catedrala-eroilor-neamului/