O nouă colecție a Facultății de Teologie din Arad: „Studia Doctoralia”

Joi, 22 iunie 2023, ora 11:00, în Sala Festivă a Facultății de Teologie din Arad a avut loc inaugurarea colecției „Studia Doctoralia” și lansarea primei cărți din această serie.

La manifestare au participat IPS Timotei, Arhiepiscop al Aradului; Dr. Doru Sinaci, Subprefect al Județului Arad; Prof. Univ. Dr. Florentina-Daniela Munteanu, Directorul Școlii Doctorale Interdisciplinare a UAV Arad; Protos. Lect. Univ. Dr. Iustin Popovici, Consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului.

Manifestarea științifică s-a deschis prin cuvântul de salut al Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie din Arad, care a motivat înființarea colecției făcând o sinteză asupra activității Școlii Doctorale pe domeniul Teologie. Colecția vine să completeze, în mod fericit, revista doctoranzilor arădeni, unde aceștia își publică studiile și cercetările din cadrul programului de pregătire doctorală.

Domnul Subprefect, Dr. Doru Sinaci a prezentat în sinteză importanța Institutului Teologic pentru istoria și cultura românească, contribuție care a ridicat Aradul, pentru o bună perioadă de timp, la rangul de capitală politică și națională, o „a treia Roma”, după expresia domniei sale, în continuarea Blajului și a Sibiului, a Revoluției pașoptiste și a Mișcării memorandiste.

Alocuțiunile au continuat cu cea a Prof. Univ. Dr. Florentina-Daniela Munteanu, Directorul Școlii Doctorale Interdisciplinare a UAV Arad. Domnia sa a felicitat Facultatea de Teologie pentru evenimentul organizat, precum și pe toți conducătorii de doctorat din domeniul Teologie, pentru contribuția lor esențială la susținerea Școlii Doctorale Interdisciplinare a UAV Arad, subliniind faptul că Teologia a pus bazele actualei Școli Doctorale.

Colecția se deschide cu teza de doctorat elaborată de Pr. Dr. Florin Ioan Gașpar, intitulată Conceptul de Tradiție în gândirea teologilor Georges Florovsky și Dumitru Stăniloae, prezentată la disciplina Dogmatică, sub coordonarea Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, cel care a și prezentat lucrarea subliniind că autorul „a asumat o temă care a impus o analiză verticală a conceptului de Tradiție în gândirea teologilor Georges Florovsky și Dumitru Stăniloae, care au marcat decisiv evoluția metodei teologice în gândirea dogmatică a secolului al XX-lea. Fundamentat pe surse, pe o bibliografie extinsă și minuțios analizată, contextualizând gândirea celor doi teologi, pe care o exprimă în relație cu ansamblul de idei, tendințe și concepte din Teologia creștină a secolului al XX-lea, părintele Florin Gașpar ne oferă o lucrare originală, un studiu reper în Teologia românească”.

Autorul cărții, Pr. Dr. Florin Gașpar, a făcut câteva precizări legate de volumul lansat evidențiind că „lucrarea își propune să prezinte, în contextul teologiei neopatristice actuale, poziția celor doi teologi, cei mai de seamă ai vremii lor, cu privire la conceptul de Tradiție al Bisericii. Dincolo de a fi o lucrare care expune în mod paralel sau comparativ gândirea celor doi părinți, Georges Florovsky și Dumitru Stăniloae cu privire la Tradiția Bisericii, această carte se dorește a fi o încercare de aprofundare a unei teme fundamentale din Teologia Dogmatică Ortodoxă, numită Revelație. Citind operele celor doi părinți, identificăm în gândirea lor întreaga gândire patristică actualizată, interrelationată cu gândirea teologică actuală și expusă într-o sinteză neopatristică, accesibilă omului modern”.

Manifestarea s-a încheiat prin cuvântul de binecuvântare rostit de IPS Timotei, Arhiepiscop al Aradului, cuvânt în care a evidențiat importanța conceptului de Tradiție în teologie, dar și complexitatea acestuia. Abordările teologie și istorice asupra acestei realități a Bisericii, începând cu epoca apostolică și continuând prin istorie până în modernitate, arată importanța acestuia în gândirea teologică. Această exigență a avut-o în vedere și autorul lucrării, exigență de care s-a achitat cu succes. Înaltpreasfinția Sa a nuanțat câteva aspecte a acestui concept potrivit scrierilor părintelui Dumitru Stăniloae, care a fost și dascălul Înalpreasfinției Sale.

Cartea apare cu o dublă tutelă editorială: Editura Pro Universitaria București și Editura Universității „Aurel Vlaicu” Arad.

Colecția a fost inițiată de Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie din Arad, iar în cadru ei se vor publica tezele de doctorat ale doctoranzilor Facultății de Teologie, care vor întruni exigențele academice cerute pentru o astfel de lucrare.

Volumul apare cu sprijinul financiar al Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad și prin implicarea sectorului cultural al Arhiepiscopiei Aradului.

La manifestare a fost prezent și părintele Ioan Gherman, slujitor în diaspora română din Cleveland, USA, care la începutul slujirii preoțești a activat vreme de 5 ani de zile, ca diacon ceremonial al PS Teoctist Arăpașu, Episcop al Aradului (1962-1973), și funcționar la Centrul Eparhial, având legături de rudenie cu familia părintelui Demian Tudor.

Protos. Lect. Dr. Nicolae M. Tang

Lansarea noii colecții „Studia Doctoralia” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad