Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a participat la Adunare naţională a Asociaţiei „Oastea Domnului”, la Arad

Duminică, 20 August, cu binecuvântarea  şi  în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, a avut loc în biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” a Parohiei Arad-Grădişte I din Arad întâlnirea naţională anuală a Asociaţiei „Oastea Domnului”.

Anul 2023 are pentru „Oastea Domnului” o semnificaţie deosebită, însemnând 100 de ani de existenţă şi de luptă duhovnicească a acestei asociaţii religioase. Prin urmare, toate evenimentele organizate în cursul acestui an, inclusiv cel de acum, sunt dedicate sărbătoririi acestui Centenar.

Au călătorit la Arad în vederea acestei întâlniri fraţi ostaşi din judeţele Sibiu,  Timiş, Bihor, Hunedoara şi Arad, primiţi cu căldură de organizatori, alături de credincioşii Parohiei Arad-Grădişte I în frunte cu preotul paroh Mihai-Octavian Blaj.

Programul duhovnicesc al acestei zile a început, în mod firesc, cu participarea gazdelor şi a oaspeţilor la Sfânta Liturghie – izvorul şi punctul de plecare al oricărei lucrări ce urmăreşte edificarea şi întărirea sufletească a creştinului. Din soborul de clerici slujitori au făcut parte şi preoţii ostaşi veniţi din alte părţi pentru a participa la acest eveniment

După Sfânta Liturghie s-a oferit de către gazde o agapă frăţească în casa de praznice a parohiei, situată în curtea bisericii.

De la orele 14 programul zilei a continuat cu cântările, poeziile şi cuvântările îndătinate acestor întâlniri. Bucuria reîntâlnirii fraţilor în Casa lui Dumnezeu a fost încununată de prezenţa părintească în mijlocul lor a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei. Înaltpreasfinţia Sa a încheiat şirul cuvântărilor, dând mulţumire celor ce au vorbit, au cântat sau au rostit poezii, adresând cuvinte de încurajare şi îndemn la râvnă creştinească celor prezenţi. Părintele Arhiepiscop a vorbit despre importanţa lucrării Oastei Domnului, punctând şi contextul aniversar al acestui an în care se împlineşte un secol de la înfiinţarea acestei lucrări duhovniceşti. De asemenea, Chiriarhul arădean a subliniat contribuția pe care fiecare credincios trebuie s-o aibă la întărirea unității bisericești spre a putea răspunde total solicitării însăși de a cultiva tot ce este spre mai binele tuturor.

Pr. Adrian MURG