Cerc pastoral-misionar în biserica parohiei Cruceni

Credincioșii din parohia Cruceni au avut bucuria duhovnicească de a participa în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci la Taina Sfântului Maslu în biserica parohială, cu ocazia întrunirii cercului pastoral-misionar Vinga. Un sobor de preoți a săvârșit Sfânta Taină la care au luat parte atât fii ai parohiei, cât și credincioși din parohiile învecinate.

Întrucât anul 2023 a fost proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române  „Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice și Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești”, cuvântul de învățătură a fost rostit de Pr Danciu Marius de la parohia Satu Mare vorbind celor prezenți: ,,Despre cântarea religioasă în Sfânta Scriptură”, făcând cu această ocazie și o paralelă între asumarea Crucii și responsabilitatea cântăreților bisericești

Din cuvântul de învățătură amintim: ,,Acești oameni, urmând îndemnul Mântuitorului ,, și-au luat crucea”și au slujit Biserica și pe Dumnezeu prin cântare, conștienți fiind de Darul cu care au fost înzestrați, nu au fost delăsători, lucrând permanent la valorificarea și înmulțirea acestuia, sacrificându-și de multe ori timpul liber, pentru a răspunde afirmativ solicitărilor din partea preotului, atunci când apar necesități în parohie, pe lângă slujbele obișnuite.”

 La final au fost aduse mulțumiri lui Dumnezeu pentru harul revarsat asupra celor prezenți, preoților pentru bucuria înpreunei slujiri și pentru bucuria duhovnicească adusă în parohie, precum și credincioșilor prezenți pentru atașamentul arătat față de Biserică și de Sfintele Slujbe.

Pr. Cosmin Iordăchescu

Parohia Firiteaz