Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși a ajuns la final

Comuniunea liturgică a încununat duminică, 3 septembrie, evenimentul de amploare care a reunit în capitala Banatului peste 3.500 de tineri ortodocși din țară, diasporă și din alte Biserici Ortodoxe surori, cărora li s-au adăugat aproape 2.000 de voluntari din Arhiepiscopia Timișoarei.

La Catedrala Mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” din Timișoara, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor numeros de ierarhi români și străini, condus de Înaltpreasfințitul Părinte Joachim, Mitropolit de Prousa (Patriarhia Ecumenică). La sfârșitul slujbei s-a desfășurat festivitatea de încheiere a întâlnirii, torța ITO fiind preluată de o delegație a Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Activitățile și manifestările la care oaspeții au luat parte cu entuziasm în fiecare zi a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși de la Timișoara au culminat duminică, 3 septembrie, cu săvârșirea Sfintei Liturghii la Catedrala Mitropolitană din capitala Banatului de Înaltpreasfințitul Părinte Joachim, Mitropolit de Prousa, din Patriarhia Ecumenică, împreună cu: Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului; Înaltprea­sfințitul Părinte Naum, Mitropolit de Ruse, din Patriarhia Bulgară; Înaltpreasfințitul Părinte Gheorghios, Mitropolit de Kitros, Katerini și Platamonas, din Biserica Ortodoxă a Greciei; Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolit de Apolonia și Fier, din Biserica Ortodoxă a Albaniei; Preasfințitul Părinte Markos, Episcop de Kenya, din Patriarhia Alexandriei și a Întregii Africi; Prea­sfințitul Părinte Qais, Episcop de Erzurum, din Patriarhia Antiohiei și a Întregului Orient; Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria; și Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop- vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, în­conjurați de un numeros sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură rostit, Părintele Mitropolit Ioan a tâlcuit sensurile duhovnicești ale pasajului evanghelic lecturat (Matei 21, 33-44) care ilustrează pilda lucrătorilor răi rostită de Mântuitorul Iisus Hristos: „Într-o parabolă atât de scurtă a concentrat Hristos tot ce s-a întâmplat de la creația lumii până în zilele Sale, până la cele ce aveau să I se întâmple Lui. La Sfânta Liturghie, ierarhul binecuvântează și spune: «Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta, pe care a sădit-o dreapta Ta». Săditorul viei, Creatorul cerului și al pământului, este Dumnezeu. Tot ce a creat El aici, pe pământ, a lăsat omului ca binecuvântare, ca el să trăiască și să se pregătească să urce în Împărăția bucuriei lui Dumnezeu. Dar văzând El că omul este supus păcatului, a grăit mai întâi prin profeții Vechiului Testament, care însă nu au fost iubiți de poporul lui Israel. Mulți dintre ei au sfârșit în umilințe și în chinuri. De aceea, Dumnezeu Îl trimite pe Fiul Său, pe Domnul nostru Iisus Hristos, întrupându-Se din Preacurata Fecioară Maria. Fiul lui Dumnezeu n-a venit doar să culeagă roadele viei, ci a lucrat în ea ca Om și Dumnezeu, iar pe lângă El a luat lucrători, să le arate cum se lucrează o vie din Împărăția lui Dumnezeu. Nu numai noi, preoții, ci fiecare dintre voi este chemat să lucreze în via Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Vă îndemn să vă întoarceți cu pace în eparhiile și parohiile din care veniți și să fiți alături de ierarhii și preoții voștri în lucrarea cea duhovnicească”.

Ierarhul le-a explicat tinerilor prezenți faptul că, atunci când Îi sunt credincioși lui Dumnezeu, devin colaboratori cu El în toate faptele lor bune: „Când mergi la un bolnav și îl mângâi, nu ești singur. Dumnezeu este cu tine. La fel și când faci milostenie. În toate faptele bune săvârșite, Dumnezeu lucrează cu tine. (…) Noi, de multe ori, Îl chemăm pe Dumnezeu dimineața să ne ajute în timpul zilei, însă seara nu Îi mulțumim că a fost cu noi o zi întreagă. El nu așteaptă nicio plată, ci doar o rugăciune de mulțumire, la apusul soarelui, pentru că a fost cu noi la plug, la școală, în spital sau oriunde lucrează omul (…) Pentru truda voastră dina aceste zile și nu numai, Hristos vă cheamă acum la ospățul Lui, la cina Lui”, a adăugat ierarhul înainte de momentul împărtășirii credincioșilor, când sute de tineri au primit Sfânta Euharistie.

Îndată după finalul Sfintei Liturghii a avut loc ceremonia de predare a torței ITO. Torța a trecut de la cuplul care a reprezentat Arhiepiscopia Timișoarei la un cuplu de tineri din Arhiepiscopia Bucureștilor, această eparhie fiind gazda următoarei ediții a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși care va avea loc în anul 2025, când va fi aniversat un secol de la înființarea Patriarhiei Române. „Până atunci, vă încredințăm această flacără împodobită cu binecuvântatele spice de grâu din Banat. Să o țineți aprinsă, să se vadă de la o margine la alta a pământului duhul credinței noastre ortodoxe românești”, i-a îndemnat pe cei doi tineri Mitropolitul Banatului.

În continuare, Mitropolitul Banatului le-a mulțumit tuturor celor care au făcut posibilă organizarea acestui eveniment dedicat tinerilor ortodocși: „Mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările din zilele acestea revărsate peste noi și peste tinerii veniți din multe părți ale lumii. Unele din Bisericile surori au trimis și ierarhi care au însoțit grupurile de participanți. Acesta este semnul profundei comuniuni și al unității noastre ortodoxe. În afară de ierarhi, am avut bucuria de a-l avea aici și pe părintele stareț de la Schitul Românesc Prodromu din Muntele Athos, însoțit de un grup de ucenici ai dânsului (…). Am avut apoi bucuria să fie alături de noi părintele arhim. Nikodimos Kabarnos, care a mișcat inimile celor peste 5.000 de tineri care au fost prezenți la deschiderea evenimentului din Parcul Rozelor”.

În semn de recunoștință pentru participare și implicarea în buna desfășurare a manifestărilor ITO, Mitropolitul Banatului le-a oferit frumoase icoane cu mozaic ierarhilor prezenți, arhimandritului Atanasie Floroiu, starețul Schitului Prodromu, și arhimandritului protopsalt Nikodimos Kabarnos. Nu în ultimul rând, ierarhul locului le-a mulțumit tinerilor participanți pentru răbdare și bunăvoință, precum și autorită­ților locale pentru sprijin.

După ce au servit masa de prânz, delegațiile de tineri au pornit spre casele lor cu bucurie sufletească, fiind recunoscători pentru ocazia de a fi fost în comuniune cu frații lor întru Hristos în cadrul unui eveniment pe care nu îl vor uita niciodată.

Emilian Apostolescu

https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/stiri/intalnirea-internationala-a-tinerilor-ortodocsi-a-ajuns-la-final-183408.html