Cerc pastoral-misionar în  parohia Covăsânț

Duminică 16.06.2024, credincioșii parohiei Covăsânț au participat într-un număr însemnat la Taina Sfântului Maslu.

La orele 16 s-a constituit Cercul pastoral-misionar nr. 3 Șiria, unde  a participat un sobor ales de preoții:  Botezatu Iulian și Blidariu Aurel de la parohia Șiria, Murgu Marius de la parohia Covăsînț, Baba Doru de la parohia Sâmbăteni, Juc Gheorghe de la parohia Vărșand, Tripa Ciprian și Felician Crăciun de la parohia Semlac,  Ungur Daniel de la parohia Păuliș, Ardeuan Florin de la parohia Chesînț și protosinghelii Emanuel și Daniel de la Mănăstirea  Feredeu.

Preoții prezenți au săvârșit Taina Sfântului Maslu, iar cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Ardeuan Florin, unde a făcut referiri la pericopa  din Duminica a VII-a după Sfintele Paști  (Ioan 17, 1-13). Unde întreaga omenire este invitată la unitate așa cum există o unitate în Sfânta Treime.  Rolul unității este covârșitor pentru fiecare familie și cel mai important garant al progresului. Această duminică este închinată celor 318 Părinți prezenți la primul Sinod Ecumenic de la Niceea din anul 325 unde preotul Arie a fost anatematizat pentru o invățătură greșită prin care nega dumnezeirea Fiului. Părinții prezenți au formulat primele șapte articole ale Crezul, pe care îl mărturisim în cadrul fiecărei Sfinte Liturghi. Sfinții Părinți din primele veacuri au urmărit unitatea în Sfânta Biserică și au răspuns mereu, atunci când în sânul Bisericii au apărut erezii.

Biserica Ortodoxă a fost cea care a păstrat cu sfințenie învățătura apostolică și găsit mereu mijloacele pentru a păstra duhul unității.

Preotul Baba Doru de la parohia Sâmbăteni a dat citire referatului cu tema Taina Sfântului Maslu: lucrarea principală a Bisericii pentru cei bolnavi și suferinzi”. Referentul a afirmat că argumentul esențial se regăsește în fila Scripturii:Este vreunul dintre voi în suferință? Să se roage. Este cineva cu inimă bună? Să cânte psalmi. Este bolnav cineva între voi să cheme preoții Bisericii și să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și de va fi făcut păcate se vor ierta lui”

La final preotul paroh Murgu Marius a mulțumit preoților și credincioșilor pentru că au impodobit Biserica prin prezența lor și i-a invitat la o agapă creștină.

Preot Botezatu Iulian