Activitate metodică a profesorilor de religie

Vineri, 03 decembrie 2010, la Şcoala Generală „Gheorghe Popovici” din Apateu, a avut loc activitatea metodică a profesorilor de religie din zona Ineu. Lecţia demonstrativă a fost susţinută, cu acordul inspectorului de religie diac. prof. Florin Sirca, de către domnul prof. Matei Adrian, la clasa a V-a  şi a avut ca temă „Sărbătorile domneşti cu dată fixă”.

La activitate au fost prezenţi următorii profesori: pr. Zaha Adrian – Şcoala Generală Craiva, Cotuna Călin – Şcoala Generală Sepreuş, Voştinar Cristian – Şcoala Generală Zărand, Piroc Mihai – Grupul Şcolar Cermei, Nicola Claudia – Grupul Şcolar „Sava Brancovici” Ineu iar de la Grupul Şcolar „Mihai Viteazul” Ineu –  Gaşpar Marcel, Şandor Cristian – responsabilul comisiei metodice şi Ardelean Lăcrămioara – metodician al I.S.J. Arad.

Această activitate metodică a fost, pentru toţi cei prezenţi, un bun prilej de observare şi analiză a impactului utilizarii metodelor şi mijloacelor moderne de predare ale religiei asupra formabilului. Prezentarea în PowerPoint a sărbătorilor domneşti a permis utilizarea, în acelaşi timp, a imaginii – icoanele praznicale, a textului asociat sărbătorilor şi a unui fundal muzical religios specific fiecărui praznic, fapt ce a ajutat foarte mult la fixarea noilor cunoştinţe. De asemenea, elevii au demonstarat un limbaj religios bogat, ceea ce  arată ancorarea lor în viaţa Biserii prin participarea la sfintele slujbe.