Taina Botezului şi Taina Sfintei Cununii. Strategii pastorale pentru protejarea familiei creştine în contemporaneitate – temă în dezbaterea preoţilor Cercului pastoral – misionar Arad I

În data de 24 februarie 2011 s-au reluat, la parohia Arad-Centru ,întâlnirile preoţilor din Cercul pastoral – misionar Arad I, din protopopiatul Arad,  gazdă fiind, Părintele Prof. dr. Ioan Tulcan, din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, coordonatorul acestui cerc şi totodată parohul locului.

Tema abordată, „Strategii pastorale pentru protejarea familiei creştine în contemporaneitate”, ca dealtfel toate temele care vor fi prezentate anul acesta la întrunirile acestui Cerc, cât şi dezbaterile la aceste teme se circumscriu Anului omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii,hotărât de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

În disertaţia sa, Părintele Ioan Tulcan a făcut un scurt excurs teologic asupra Tainei Botezului şi Tainei Cununiei. Au  fost reliefate câteva dintre coordonatele teologice generale ale Sfintelor Taine ale Bisericii, descrise ca „mărturii ale iubirii lui Dumnezeu faţă de neamul omenesc”: cea hristologică, triadologică şi antropologică.

Legat de Taina Botezului, referentul a circumscris câteva note definitorii ale acesteia: eclesialitatea sa, implicaţiile morale ale Botezului în viaţa personală şi familială, precum şi importanţa botezării copiilor, după cum dă mărturie concretă şi fermă textul Sfintei Scripturi. Nu a fost trecut cu vederea nici interesul ce trebuie să-l evidenţieze preotul paroh pentru „continuitatea ce trebuie să existe între momentul Botezului şi existenţa ulterioară a pruncului, adolescentului şi adultului, pentru ca să nu se mai perpetueze situaţii binecunoscute, în care se poate observa o ruptură la nivel moral între ceea ce s-a primit prin Taină şi viţa moral-religioasă următoare”.

Cât priveşte Taina Cununiei, autorul a menţionat în faţa audienţei experienţe pastoral-misionare şi omiletice proprii, prin care arată tinerilor ce se cunună faptul că „mirii trebuie să slujească lui Dumnezeu şi familiei, precum preotul slujeşte la altar. Tocmai de aceea este necesară pregătirea catehetică a acestora înainte de cununie cât şi urmărirea lor după aceea, ca să preîntâmpinăm mulţimea de probleme cu care se confruntă familia creştină astăzi, care a dus la creşterea îngrijorătoare a ratei divorţurilor în societatea românească”.

A luat cuvântul şi PC Părinte dr. Nicu Breda, Protopopul Aradului şi cadru didactic la Facultatea de Teologie „Ilarion V. Felea” din Arad, care a evidenţiat „urgenţa şi necesitatea uniformităţii în slujirea liturgică a Sfintelor Taine a Botezului şi a Cununiei de către confraţii preoţi, preoţii din oraş fiind consideraţi de către cei din mediul rural ca etalon înspre aceasta, precum şi recomandarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu, pentru o mai mare preocupare faţă de problema fenomenului sectar, a menţinerii credincioşilor în credinţa ortodoxă”.

Pornind de la aceste premise teoretice, discuţiile care s-au purtat au vizat identificarea şi prezentarea strategiilor pastorale care au ca scop protejarea familiei creştine în contemporaneitate, între acestea reliefându-se atenţia  preoţilor pentru catehizarea mirilor înainte de Sfânta Cununie, a naşilor şi a părinţilor, înainte de Taina sfântului. S-a subliniat, de asemenea, atenţia ce trebuie acordată căsătoriilor mixte şi respectarea legislaţiei bisericeşti în vigoare privitoare la divorţaţi. Părintele Nicolae Marcu, de la Parohia Arad – Micalaca Nouă, a avansat propunerea, îmbrăţişată de asistenţă, de a edita un ghid catehetic sintetic pentru Botez şi Cununie, care să fie înmânat, în primul rând, credincioşilor care solicită aceste Taine.

Stabilirea unor aspecte organizatorice şi a calendarului următoarelor întâlniri a încheia ace4astă primă întâlnire din acest an a preoţilor Cercului pastoral-misionar Arad I.