Maslu de obște în Dumineca a II-a din Post, la Parohia Buhani, Protopopiatul Sebiș

Mesajul Evangheliei Duminicii a II a din Postul Mare, care ne vorbeşte despre vindecarea slăbănogului din Capernaum şi despre Păstorul cel bun, îndemnând la credinţă, la pocăinţă, spre a primi de la Dumnezeu iertarea de păcate şi vindecare de neputinţa pe care o produc bolile sufleteşti, a fost întărit în parohia Buhani, protopopiatul Sebiş din Arhiepiscopia Aradului prin oficierea Tainei Sfântului Maslu de obşte. În prezenţa unui număr mare de credincioşi, atât de pe raza parohiei, cât şi din parohii învecinate, soborul alcătuit din preoţii: Ioan Ardelean (pensionar – fost paroh al parohiei Buhani), Ioan Suba (Moneasa), Marius Leucuţa (Sălăjeni), Cătălin Rus (Prăjeşti), Florin Oarcea (Iercoşeni), Valentin Herbei (paroh Buhani) şi diac. Florin Sirca (Inspector de Religie Arad), au adus cu credinţă rugăciuni pentru iertarea păcatelor şi pentru vindecare  pentru toţi cei prezenţi.

De menţionat este şi faptul că la strană, răspunsurile au fost date alternativ şi de un grup de teologi dar şi de tinerii din localitate pe care părintele paroh doreşte să îi implice cât mai activ în slujirea liturgică şi socială a comunităţii ortodoxe din Buhani.

În cuvântul de învăţătură, diac. Florin Sirca, a subliniat în mod deosebit, necesitatea pocăinţei, rugăciunii, credinţei, care trebuie să se reflecteze în viaţa de zi cu zi, în faptele bune, de milostenie, a fiecăruia dintre noi, mai ales în această perioadă de pregătire, de curăţire, de înnoire, a Postului Mare, pentru Marele Praznic al Învierii Domnului.

În încheiere, preotul paroh, a mulțumit tuturor pentru prezență și împreună-slujire, binefăcătorilor şi ostenitorilor care au ajutat sub o formă sau alta parohia Buhani. Au fost împărţite pachete cu hrană unor familii nevoiaşe de pe raza parohiei.

Activitatea misionară s- a încheiat cu o agapă frăţească la care au luat parte preoţii şi alţi invitaţi.