Moment catehetic la Ineu

La biserica „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” din Parohia Ineu  s-a desfăşurat o întâlnire de catehizaţie creştină a elevilor din clasele a V-a  de la Grupul Şcolar „Mihai Viteazul” Ineu cu preotul paroh Ardelean Cristian. Această manifestare este o continuare a proiectul naţional „Hristos împărtăşit copiiilor” iar la ea au participat şi profesorii de religie ortodoxă Ardelean Lăcrămioara şi Gaşpar Marcel, care au antrenat elevii în discuţiile purtate.

Astfel, în după-amiaza Duminicii izgonirii lui Adam din rai, s-a săvârşit slujba Vecerniei unită cu Pavecerniţa Mică, specifică perioadei Postului Mare la bisericile de enorie. Elevii participanţi la serviciul religios, s-au rugat împreună cu ceilalţi credincioşi, au cântat şi au rostit, la momentul potrivit, Simbolul Credinţei Ortodoxe. Părintele paroh a rostit un cuvânt de învăţătură despre importanţa spirituală a Postului Sf. Paşti, arătând că rugăciunile şi cântările din cadrul cultului divin din această perioadă, pun accentul pe starea de pocăinţă şi nevoinţă spre dobândirea virtuţilor dumnezeieşti.

După încheierea slujbei comunitare a urmat catehizaţia copiiilor prezenţi în biserică. Împreună cu prof. de religie Gaşpar Marcel a fost aleasă ca temă „Tainele Sf. Botez şi a Sf. Mir în viaţa creştinilor”, aceasta aflându-se în concordanţă cu programa şcolară pentru clasa a V-a dar şi cu dorinţa elevilor de a aprofunda, pe cât se poate, învăţătura ortodoxă cu privire la aceste Taine.

Pentru a capta atenţia copiiilor, preotul le-a prezentat mai întâi icoana Botezului Domnului Iisus Hristos de pe peretele bisericii, punându-i pe aceştia să descrie personajele pe care le-au văzut. De asemenea, le-au fost arătate imagini de la râul Iordanului cuprinse în atlasul „Pelerinaj în Ţara Sfântă”. Ei au înţeles că Mântuitorul Hristos a fost Cel care a lăsat Tainele Sf. Botez şi a Sf. Mir, Sf. Apostoli şi preoţilor iar fără ele nu putem deveni creştini şi credincioşi ai Bisericii lui Dumnezeu.

După aceea, părintele le-a explicat elevilor ritualul Botezului şi al Mirungerii, prezentându-le, în acelaşi timp, şi obiectele sfinţite care se folosesc în cadrul acestora şi momentele utilizării lor. La sfârşitul prezentării, copiii au fost activizaţi prin întrebări şi răspunsuri pentru a fi subliniate şi reţinute importanţa şi efectele acestor două Sf. Taine în viaţa creştinilor.

Întrunirea aceasta a fost un bun prilej de conlucrare şi apropiere, în cadrul Bisericii, dintre preot, profesorii de religie şi elevii şcolii ineuane, dar şi de „nou început” pentru toţi pe drumul ascetic al Marelui Post.