Sfintele Taine în Postul Mare

În prima Duminică a Postului Mare, numită și Duminica Ortodoxiei, preoții din cercul misionar III al Protopopiatului Arad, avându-l în mijloc pe Prea Onoratul Părinte Protopop Nicu Breda, s-au întâlnit pentru a oficia Taina Sfântului Maslu. Întâlnirea a avut loc în 13 martie 2011 la ora 16, în biserica Parohiei Comlăuș, unde Prea Cucernicii preoți parohi Nicolae Porcolean și Nicolae Rădulescu au făcut, împreună cu numărul impresionant de enoriași prezenți acolo, o primire călduroasă tuturor preoților prezenți.

Soborul care a înălţat rugăciuni stăruitoare pentru sănătatea sufletească, dar şi trupească a tuturor credincioşilor prezenţi şi pomeniţi în cadrul acestei Sfinte Taine, a fost alcătuit din următorii preoți: Pr. Prof. Prot. Nicu Breda (Cintei), Pr. prof. Nicolae Porcolean (Comlăuș), Pr. Eftimie Dobrean (Sântana I), Pr. Nicolae Pașca (Zărand), Pr. Ioan Crainic (Sântana II), Pr. Prof. Călin Dragoș (Olari), Pr. Nicolae Rădulescu (Comlăuș), Pr. Adrian Mariș (Andrei Șaguna), Pr. Prof. Mircea Hurdea (Scânteia), Pr. Ciprian Ilica (Sintea Mică), Pr. Gabriel Cosmin Mariș (Caporal Alexa) și Diac. Adrian Crainic.

De amintit că prezente au fost și oficialitățile, în frunte cu D-l primar al Sântanei – Viorel Enache, care, așa cum obișnuiește, a citit unul dintre Apostolele Sfântului Maslu. La frumusețea slujbei au contribuit și răspunsurile date de Corala Bisericii din Comlăuș.

La sfârșitul Sfântului Maslu, toți cei prezenți au ascultat cu multă atenție un cuvânt înălțător rostit de către însuși Prea Onoratul Părinte Protopop Nicolae Breda care a îndemnat credincioșii la apropierea de Dumnezeu, cu atât mai mult în această perioadă a Postului, prin Sfintele Taine ale Spovedaniei și Împărtășaniei dar și prin săvârșirea faptelor celor plăcute lui Dumnezeu.

Mărturisirea păcatelor trebuie să fie completă, sinceră, făcută în taină preotului duhovnic și cu umilință și cu zdrobire de inimă. Și după ce s-a cercetat omul pe sine, „așa să mănânce din pâine și să bea din potir; căci cel ce mănâncă și bea cu nevrednicie, osândă își mănâncă și bea, nesocotind Trupul Domnului” (I Cor. 11,29). De aceea pentru Sfânta Taină a Împărtășaniei trebuie să avem o pregătire: mărturisirea păcatelor, împăcarea cu toți, înfrânarea de la orice poftă și citirea pravilei pentru împărtășire. Amintind și de mesajul Sfântului Sinod din pastorala citită în Duminica Ortodoxiei, credincioșii au fost îndemnați la întărirea credinței și chemați la faptele bune.

La final, P.C. Pr. Nicolae Porcolean, parohul Bisericii din Comlăuș, a mulțumit tuturor preoților din sobor pentru prezență și împreună-slujire. Au urmat apoi lucrările cercului misionar și discutarea altor probleme pastorale, la casa părintelui paroh Nicolae Rădulescu, unde a avut loc și o agapă frățească.

Tema principală a avut ca titlu: „Sfintele Taine în Postul Mare” și ea a fost tratată cu foarte mult interes de către toți cei prezenți. După ce Prea Onoratul Părinte Protopop Nicu Breda a prezentat importanța Sfintelor Taine mai sus pomenite, pentru sufletele credincioșilor dar și pentru întărirea duhovnicească a parohiilor, ceilalți preoți au vorbit despre felul cum se săvârșesc acestea în parohiile lor.

Următoarea întâlnire a preoților din cercul misionar III – Sântana, va avea loc Duminica următoare, în 20 martie 2011, la Parohia Andrei Șaguna.