Ajutoare pentru comunitatea de rromi de la Ineu

Una dintre laturile activităţii Bisericii Ortodoxe a fost dintotdeauna cea social-filantropică, prin care aceasta se apleacă, cu dragoste şi milă, spre nevoile materiale ale persoanelor defavorizate din sânul ei şi nu numai.

Dumnezeu este Cel care susţine spiritual şi material întreaga lume şi Cel care-i hrăneşte pe oameni din darurile Sale cele bogate. Ca Fiu al lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos i-a hrănit pe oameni nu numai prin cuvântul Său, ci şi atunci când a înmulţit pâinile şi peştii (Mt. 15,35 şi Lc. 9,16).

El ne îndeamnă să-i iubim şi noi pe semeni şi să-i ajutăm când se află în lipsuri materiale – „Celui care cere de la tine, dă-i…” (Mt. 5, 42), zicând  „Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui” (Mt. 5, 7). Creştinul care face milostenie se aseamănă cu Mântuitorul Hristos care se identifică în parabolă cu samarineanul milostiv (Lc. 10, 30), ce nu rămâne indiferent la cel căzut între tâlhari, ci îi leagă rănile şi-l duce la casa de oaspeţi purtând grijă de el.

Urmând îndemnul biblic şi credincioşii din Ineu îşi aduc contribuţia materială la susţinerea activităţii caritative a parohiei, prin sumele de bani colectate, în fiecare duminică şi sărbătoare, la „cutiei milei”. Din aceste fonduri proprii ale Bisericii se distribuie pachete cu alimente, în special de praznicele Naşterii şi Învierii Domnului, persoanelor cu venituri mici, familiilor sărace cu mulţi copii, orfanilor şi văduvelor.

În acest an, de praznicul Sf. Paşti, s-a avut în vedere, în principal, ajutorarea comunităţii de rromi de pe raza Parohiei Ineu. Astfel, în data de 14.04.2011, au fost distribuite, pe bază de tabel, o cantitate de 259 de kilograme de făină albă şi zahăr în valoare totală de 910,41 lei, din care 757,78 lei provenind din fondurile proprii şi 152,63 lei reprezentând bonusul acordat de supermarket-ul SC Profi Rom Food SRL Ineu.

Întreaga acţiune a fost coordonată de Pr. Ardelean Cristian Flavius, epitropul Tracsinszka Dimitrie şi consilierul parohial Cârja Gheorghe, care au şi distribuit efectiv ajutoarele. Aceştia le mulţumesc credincioşilor pentru dragostea faţă de Biserică şi de aproapele, dărnicia şi devotamentul faţă de valorile creştine.