Lansare de carte bisericească la Arad

În ziua de Miercuri 22 iunie a. c. în  sala festivă a Consiliului Judeţean Arad, a avut loc lansarea cărţii: Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu, (1875-1947), Editura Arhiepiscopiei Aradului, Arad, 2011, scrisă de renumitul cărturar arădean preot dr. Pavel Vesa.

Acest moment cultural de excepţie a fost prezentat de prof dr. Peter Hugel, directorul Complexului Muzeal Arad iar la lansare au vorbit Înaltpreasfinţia Sa dr Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Aradului precum şi lect. univ. dr. Florin Dobrei de la Univesrsitatea de Vest din Timişoara.

Înaltpreasfinţia Sa dr. Timotei Seviciu prin discursul susţinut într-un  mod elegant şi în acelaşi timp bine documentat a scos în evidenţă importanţa unei astfel de lucrări ce prezintă una din personalităţile cultural teologice arădene, din prima parte a secolului XX, şi care a luptat pentru unitatea naţională, este vorba de protopopul dr. Gheorghe Ciuhandu. De asemena  ÎPS dr. Timotei Seviciu a subliniat faptul că  părintele dr. Pavel Vesa ”este de mult preocupat pentru această lucrare şi de câţiva ani s-a străduit să o de-a spre lumina tiparului, …socotesc că a făcut un act de dreptate prin apariţia acestui volum”, a încheiat Înaltpreasfinţia Sa dr. Timotei Seviciu.

Într-un mod academic diac. lect. univ. dr. Florin Dobrei a prezentat viaţa şi activitatea cultural-teologică a protopopului dr Gheorghe Ciuhandu care din tinereţe a avut înclinaţii atât spre viaţa teologică cât şi cea culturală.

Gheorghe Ciuhandu se naşte într-o familie de preoţi de seamă ai Beiuşului, chiar în ziua când Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, la 23 aprilie 1875.

După absolvirea cursurilor teologice il găsim în anul 1898-1899 învăţător la scoală şi cântăreţ bisericesc la parohia Căbeşti, jud Bihor, iar un an mai târziu, 1899-1900, ajunge profesor la şcoala din Şiria.

Toată viaţa sa a fost urmărit de gândul că trebuie să lase ceva în urmă, iubind istoria bisericească, a colaborat cu multe personalităţi culturale.

În anul 1900 Episcopul Aradului Iosif I. Goldiş îl duce ca practicant la Consistoriul Eparhial, de aici putem vorbi de întrarea tânărului teolog Gheorghe Ciuhandu, în viaţa publică şi în viaţa bisericească. Tot în acest an la recomandarea episcopului, Gheorghe Ciuhandu îşi continuă studiile la Facultatea de Teologie din Cernăuţi pe o perioadă de doi ani. Reîntors la Arad din 1902 tânărul teolog Gheorghe Ciuhandu, la insistenţele directorului Roman Ciorogariu, a fost instituit profesor suplinitor şi prefect al Institutului teologic-pedagogic din Arad, funcţionând la catedra de Istorie bisericească.

După unele neînţelegeri ce se ivesc, se retrage la Roşia, iar în 1904 se hotărăşte să meargă la şcoala doctorală de la Cernăuţi, sunţinându-şi teza în anul 1905 cu titlul Ritul răsăritean pe teritoriul ungar.

Reîntors la Arad în anul 1906 este ales în Consitoriu, sigur de aici urmează o serie de neînţelegeri principiale cu unele persoane, însă el îşi dedică viaţa bisericii şi neamului, să nu uităm că a fost unul din mari militanţi de la 1 decembrie 1918. În 1910 îl găsim pe părintele dr. Gheorghe Ciuhandu candidând la scaunul de protopop la Chişineu Criş şi la 10/23 octombrie în cadrul Liturghiei arhiereşti săvârşită de Episcopul Ioan. I. Papp este hirotesit protopop, funcţie pe care o refuză în favoarea serviciului la Consistoriul eparhial.

Din anul 1921 până în 1939 îl găsim consilier cultural în cadrul Episcopiei Aradului.

Protopopul dr. Gheorghe Ciuhandu a fost şi un om de cultură, un om cu deosebite calităţi istorice, teologice şi culturale, semnând în decursul vieţii sale numeroase studii, articole, în diferitele reviste şi ziare. A depus o prestigioasă activitate şi în ceea ce priveşte arhivele Episcopiei Aradului, salvând multe documente de la deteriorare. Acest erudit cărturar, spre sfârşitul vieţii, avea o bibliotecă ce însuma peste 10 000 de volume, manuscrise şi cărţi vechi româneşti. Printele Ilarion Virgil Felea, după moartea părintelui Gheorghe Ciugandu, dorea cu orice preţ ca biblioteca acestuia să intre în posesia Academiei Teologice, însă aceasta a avut din păcate altă soartă.

Părintele Gheorghe Cuhandu, după o suferinţă ce a durat mai multă vreme, trece la Domnul în anul 1947 în ziua de 29 aprilie, la vârsta de 72 de ani. O asemenea personalitate culturală a vieţii bisericeşti merită prezentată într-un astfel de volum în care găsim nu doar date inedite despre viaţa sa, ci, prin grija şi munca titanică pe care a depus-o păritele Pavel Vesa, descoperim şi documente şi corespodenţa părintelui Ciuhandu, care dacă nu ar fi fost adunată în acest volum, cu siguranţă nu ar fi văzut lumina tiparului.

În final părintele Pavel Vesa a mulţumit tuturor participanţilor la acest eveniment şi şi-a exprimat dornţa ca în lunile următoare să poate trimite la tipar alte lucrări ce vizează istoria eparhiei noastre.

Încheiem având convingerea că la acastă seară culturală s-a vorbit despre un cărturar contemporan (pr. dr. Pavel Vesa), care a scris despre un cărturar din trecut (protopop dr. Gheorghe Ciuhandu).