MOMENT FESTIV CU TRIPLĂ SEMNIFICAŢIE LA SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX ARAD

Ziua de 24 ianuarie a. c., când s-au împlinit 153 de ani de la înfăptuirea Unirii Principatelor Române, a fost sărbătorită de către cadrele didactice şi elevii Seminarului Teologic Liceal Ortodox Arad, într- un cadru festiv. La serbarea organizată în sala festivă aceştia l-au avut ca oaspete de seamă pe Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului. Chiriarhul a fost însoţit de P.C. Pr. dr. Vasile Pop, consilier eparhial.

În ecourile imnului arhieresc intonat de corul seminarului, Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmpinat cu un cuvânt de bun venit de către directorul şcolii, Părintele  Profesor Pompiliu Gavra. Preacucernicia Sa a arătat întreita semnificaţie a serbării elevilor seminarişti: evocarea marelui poet Mihai Eminescu, la 162 de ani de la trecerea sa în veşnicie, Unirea Principatelor şi apropiata sărbătoare a Sfinţilor Trei Ierarhi, patronii spirituali ai învăţământului teologic, la 30 ianuarie.

Momentul festiv, pezentat în derularea sa de către Părintele. Profesor Codin Şimonca-Opriţa a constat din piese corale interpretate de corul dirijat de Arhid. Profesor Tiberiu Ardelean, prezentarea unor eseuri cu tematică teologică şi istorică şi poezie patriotică,  în rostirea elevilor şcolii.

În cuvântul adresat în finalul serbării Întâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului a ţinut să precizezecă a săvârşit, în dimineaţa zilei, slujba de Te-Deum, pe platoul din faţa Primăriei Municipiului Arad, unde, în prezenţa oficialităţilor şi cu onoruri militare, s-a desfăşurat ceremonialul comemorării Unirii Principatelor la nivel judeţean. În continuare Chiriarhul a  adus cuvinte de mulţumire şi a felicitat colectivul didactic şi elevii Seminarului Teologic Arad pentru efortul şi întreaga contribuţie adusă, cu entuziasm şi evlavie, la realizarea programului omagial.

Înaltpreasfinţia Sa a subliniat rolul Bisericii în înfăptuirea Unirii de la 24 ianuarie 1859, prin ierarhii celor două mitropolii şi prin alegerea unicului domn, Alexandru Ioan Cuza, toţi comemoraţi acum prin slujba de parastas oficiată în această zi de către Preafericitul Patriarh Daniel, în Catedrala Patriarhală.

Referindu-se la poetul ,,nepereche”, Mihai Eminescu, Înaltpreasfinţitul Timotei a evidenţiat geniul său poetic dar şi concepţia sa politică vizionară şi de anvergură a unui mare om de cultură.

Reliefând legătura spirituală, teologică şi doctrinară dintre sfinţii ierarhi sărbătoriţi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, Chiriarhul a arătat că aceasta este emblematică pentru însăşi ilustrarea unităţii bisericeşti.

Directorul şcolii, Părintele P. Gavra a mulţumit Înaltului oaspete pentru participare şi pentru cuvintele părinteşti adresate.