Sfântul Apostol Timotei – ocrotitorul duhovnicesc al Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei al Aradului

Ziua de 22 ianuarie a fiecărui an este înscrisă în calendarul Bisericii noastre ca fiind ziua de prăznuire a Sfântului Apostol Timotei, ucenicul cel iubit al Sfântului Apostol Pavel.

Pentru preoţii şi credincioşii Eparhiei Aradului, ziua aceasta este o zi de mare bucurie, întrucât Sfântul Apostol Timotei este ocrotitorul duhovnicesc al Întâistătătorului Arhiepiscopiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu. Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, a slujit Sfânta Liturghie la paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, în această zi următoare hramului paraclisului, Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul.

Faptul că ierarhul locului a slujit la hramul Paraclisului Facultăţii a umplut sufletele celor prezenţi de o tainică bucurie, înţelegând din aceasta preocuparea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop pentru bunul mers al şcolii teologice şi pentru formarea duhovnicească a viitorilor preoţi.

Înaltpreasfinţitul Părinte Episcop a fost întâmpinat în curtea aşezământului teologic de către soborul părinţilor profesori slujitori, de către studenţii Facultăţii, absolvenţii şi credincioşii care vin să se roage în acest sfânt locaş, cu o vie emoţie şi bucurie sufletească, fiind condus în Sfânta Biserică. În cadrul Dumnezeieştii Liturghii, a fost hirotonit întru diacon tânărul teolog Morar Ioan, pe seama parohiei Selişte, protopopiatul Ineu.

Slujba Sfintei Liturghii arhiereşti a împărtăşit o mare bucurie tuturor celor prezenţi în sfântul locaş, fiind înălţate rugăciuni şi cereri speciale pentru Întâistătătorul Eparhiei, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, care şi-a sărbătorit ocrotitorul său duhovnicesc, Sfântul Apostol Timotei. După Rugăciunea Amvonului, au fost binecuvântate prinoasele aduse întru cinstirea Sfântului Apostol şi de asemenea doi părinţi slujitori ai acestui Paraclis, Părintele  Ştefan Negreanu şi Părintele Ioan Lazăr au primit hirotesia întru iconom, ca semn de preţuire a Chiriarhului pentru întreaga lucrare duhovnicească şi academică pe care cei doi părinţi o împlinesc, atât la catedra Facultăţii, cât şi în ogorul duhovnicesc, de la Sfântul Altar.

În cadrul Dumnezeieştii Liturghii, chiriarhul locului a rostit un cuvânt de învăţătură deosebit de bogat în conţinut, atât prin adâncimea cugetării teologice cât şi prin îndemnurile părinteşti deosebit de sensibile ce au fost adresate celor prezenţi.

Înaltpreasfinţia sa a evocat, în frumoase explicaţii, câteva repere ale Evangheliei zilei, despre ,,momentul” Zaheu vameşul, arătând locul şi valoarea conştiinţei omeneşti prin însăşi suirea acestuia în copacul care aminteşte de pomul conştiinţei din rai, dar care este şi al căutării lui Dumnezeu, având însă în vedere că Harul lui Dumnezeu însuşi vine în întâmpinarea căutării omeneşti. Mântuitorul îl cheamă pe Zaheu la conlucrare, care trebuie să angajeze întreaga comunitate, adică şi casa şi pe toţi ceilalţi. Statura lui Zaheu, cel ,,mic de statură” trebuie să devină, potrivit cuvintelor Apostolului Pavel,, starea bărbatului desăvârşit”, cea a lui Hristos Iisus, Domnul.(Efeseni 4,13).

La sfârşitul cuvântului de învăţătură, Părintele Ştefan Negreanu, a mulţumit Înaltpreasfinţitului Timotei pentru dragostea părintească arătată profesorilor, studenţilor şi credincioşilor, pentru slujire şi pentru cuvântul de învăţătură, urându-i, din partea preoţilor slujitori, a studenţilor şi a tuturor credincioşilor, Mulţi şi fericiţi ani!