Săptămâna ecumenică de rugăciune la Lipova

În perioada 18-25 ianuarie a.c., în întreaga ţară se desfăşoară Săptămâna Ecumenică de Rugăciune, pentru anul 2011 fiind fixată o temă eshatologică, şi anume referatul biblic al Sf. Ap. Pavel, „Nu toţi vom muri, dar toţi ne vom schimba.” (I Corinteni 15,51),  acţiune menită să promoveze buna înţelegere şi colaborarea între cultele religioase. La sediul Protopopiatului Ortodox Român din Lipova, în data de 17 ianuarie 2011 a avut loc întâlnirea reprezentanţilor cultelor religioase din oraş, în scopul elaborării calendarului manifestărilor dedicate acestei activităţi. Au fost prezenţi reprezentanţii cultelor religioase istorice din Lipova: preot Ando Attila de la Parohia Romano – Catolică, pastor Gecse Tamaş de la Parohia Reformată, precum şi protopopul Crinel – Ioan Onea de la Parohia Ortodoxă Lipova II. De comun acord s-a stabilit programul pentru Săptămâna de rugăciune ecumenică la fiecare dintre cele trei biserici din oraş.

Astfel că, Săptămâna ecumenică de rugăciune, a debutat joi 19 ianuarie a.c., la biserica romano-catolică, unde, după missa catolică de la ora 17.00, a avut loc dezbaterea temei „Hristos a pătimit pe Cruce pentru mântuirea lumii”(I Petru 2, 21-25). A doua zi de rugăciune ecumenică a continuat vineri, 20 ianuarie a.c., la biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”, unde, după slujba Vecerniei de la ora 18.00, a fost dezbătută tema: „Lasă acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea”(Matei 3,13-17). Săptămâna de rugăciune ecumenică la Lipova s-a încheiat duminică 22 ianuarie a.c., la biserica reformată, unde după ora de rugăciune de la ora 18.00, a fost discutată tema: „Şi să-i împace cu Dumnezeu pe toţi, uniţi într-un trup, prin Cruce, omorând prin ea vrăjmăşia.”(Efeseni 2,14-20). Cu o participare largă a credincioşilor celor trei confesiuni istorice, putem spune că Săptămâna de rugăciune ecumenică la Lipova s-a bucurat de succes, credincioşii lipovani, indiferent de credinţă, manifestând o mulţumire sufletească deosebită. S-au discutat probleme, mai ales de natură social-filantropică, care privesc întreaga comunitate din oraşul Lipova, şi care se doresc a fi rezolvate în comun, pentru binele celor nevoiaşi.