ÎNALTPREASFINŢITUL TIMOTEI A PARTICIPAT LA COMEMORAREA DASCĂLILOR ŞIRIEI

Duminică 19 februarie 2012, în comuna Şiria din podgoria Aradului a avut loc un eveniment cultural-spiritual deosebit: comemorarea tuturor dascălilor care au activat aici în ultima jumătate de veac. La organizarea şi reuşita sărbătorii au contribuit instituţiile locale: Primăria, Parohia ortodoxă, Şcoala Generală “Ioan Slavici”.

Bucuria localnicilor a fost sporită de prezenţa Înaltpreasfinţitului Timotei, Arhiepiscop al Aradului  care îşi are obârşia în această localitate, bunicul Înaltpreasfinţiei Sale, învăţătorul Petru Seviciu, fiind dascăl aici. Înaltpreasfinţitul a săvîrşit Sfânta Liturghie în biserica parohială, înconjurat de un sobor ales de preoţi, în prezenţa unui mare număr de credincioşi.

În cuvântul de învăţătură, sub titlul ,,Îngrijirea bolnavilor-cale de îndreptăţire la Judecata Dumnezeiască”, Chiriarhul s-a referit la Apostolul şi Evanghelia zilei, precum şi la Cazania sau predica tradiţională a Părinţilor Bisericii despre cea de a doua venire a Domnului, texte care dau motivare întâietăţii milosteniei în cumpăna dreptăţii divine. ,,Criteriul pentru conştiinţa fiecărui credincios în faţa lui Dumnezeu ca Drept Judecător, pe lângă păcatul săvârşit, este şi cel al faptelor bune, săvârşite sau întrelăsate. Acestea, după învăţătura ortodoxă, sunt ale îndurării sau milostivirii trupeşti şi sufleteşti. Între cele dintâi, având în vedere curgerea acestui an omagial pentru Taina Sfântului Maslu şi purtarea de grijă faţă de cei suferinzi, găsim şi cercetarea celor bolnavi, iar între celelalte rugăciunea pentru semeni. De aici şi îndatorirea creştinească de împlinire întocmai, promovând lucrarea Bisericii pe tărâmul asistenţei sociale şi medicale, mai ales astăzi când, în instituţiile de stat respective, beneficiem de sfinte locaşuri şi aşezăminte cu slujitori consacraţi”, a arătat Înaltpreasfinţia Sa.

Întrucăt, pe plan local, această zi a fost închinată învăţătorilor din ultimii 50 de ani, vii şi adormiţi, chiriarhul a adaus şi aceea că, între faptele milostivirii sufleteşti sunt prevăzute şi cele ale învăţării celui neştiutor şi a sfatului bun pentru cel ce stă în îndoială, care la fel îndatorează la o procedare care să ilustreze legătura de totdeauna între Biserică şi Şcoală, ţinând seama şi de zicerea strămoşilor ,,minte sănătoasă în corp sănătos”; şi toate cu ajutorul lui Dumnezeu.

Săvârşirea parastasului pentru dascălii care au activat în Şiria, la finalul programului liturgic,  a prilejuit Înaltpreasfinţitului Timotei ocazia de a  arăta: ,,Pentru că avem în mijlocul nostru şi dascăli de toate gradele, învăţători, profesori şi mai ales pentru că îi comemorăm şi pe cei care au activat cu mai bine de jumătate de veac în urmă, facem amintire de învăţătorii noştri care au educat copiii în şcolile confesionale sub conducerea Bisericii. Astăzi Şcoala nu a uitat de Biserică şi a ţinut  să marcheze această comemorare rugându-se în biserică pentru sufletele acelor care s-au jertfit pentru a-i lumina pe copii, mai ales că  acest an, 2012, este comemorativ pentru Şcoala de dascăli  de la  Arad, Preparandia cu cei 200 de  existenţă ai săi”.

Programul şi agapa comemorativă de la Căminul Cultural din localitate, oferite în memoria acelora care au luminat pentru semenii lor, a încheiat o iniţiativă frumoasă şi demnă de urmat.