Slujire arhierească în parohia Ţipari şi filia Adea

Duminica a doua a Postului Sfintelor Paşti a fost pentru credincioşii parohiei Ţipari, Protopopiatul Arad, o zi de aleasă şi mare bucurie. La invitaţia credincioşilor de aici şi a preotului paroh Daniel-Mirel Dumitru, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, a poposit în mijlocul credincioşilor pentru a oficia Sfânta Liturghie arhierească şi pentru a sfinţi noul clopot ce a fost turnat pentru biserica parohială. Potrivit tradiţiei locului, Ierarhul a fost întâmpinat în faţa bisericii de protopopul Aradului, părintele Nicu Breda şi de preotul paroh, alături de oficialităţile locale şi mulţimea credincioşilor.

După frumoasa primire, Chiriarhul, înconjurat de soborul slujitor, a oficiat Sfinta Liturghie. La momentul cuvenit, în cuvântul de învăţătură, sub titlul ,,Sănătatea sufletească şi trupească”, Părintele Arhiepiscop a tălmăcit Evanghelia Zilei, în sensul legăturii dintre cele două, importanţa lor, ca şi prioritatea celei dintâi în alpicarea modului de viaţă dorit.,,Omul este o fiinţă ce aparţine celor două lumi, spirituală şi materială şi, ca atare, trebuie să- şi desăvârşească întreaga energie în scopul pentru care a fost creat”.

Duminica a doua a Postului Mare fiind închinată Sfântului Grigorie Palama, s- a evidenţiat faptul că marele părinte al Bisericii a limpezit modul manifestării harului cu care trebuie să conlucreze credinciosul pentru întărirea comuniunii cu Dumnezeu şi semenii. În această privinţă discernere are conştiinţa fiecăruia, glasul lui Dumnezeu care cheamă către cele de sus. ,,Reprezentarea acestui fapt îl are astăzi biserica parohială prin clopotul nou cu care a fost înzestrată. Prin acesta credinciosul este chemat, la timpul cuvenit, spre comuniunea cu Dumnezeu şi cu lumea”, a arătat Înaltpreasfinţia Sa.

În finalul Sfintei Liturghii a fost oficiată slujba de sfinţire a clopotului, la care au luat parte şi preoţii din împrejurimi: Liviu Savulov de la parohia Chişineu-Criş I, Cantemir Lipovan de la parohia Chişineu-Criş II, Ioan Pavel de la parohia Sintea-Mare şi Florin Borca de la parohia Şepreuş.

Pentru activitatea depusă în această parohie, părintele paroh Daniel-Mirel Dumitru a fost hirotesit întru iconom.

În după-amiaza aceleiaşi zile, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a vizitat şi noua biserică de lemn din filia Adea, ridicată în anul 2009, cu sprijinul ctitorilor, familia Timiş din Arad şi cu susţinerea credincioşilor de aici şi din împrejurimi. La slujba Vecerniei Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre importanţa duminicilor Postului Mare, prin ceea ce ne descoperă cu privire la dreapta învăţătură a Bisericii, luminarea lăuntrică spre plinirea binelui, urmarea crucii în toată cuprinderea înţelesului, slujirea jertfelnică pe drumul desăvârşirii.

Parohia Ţipari a luat fiinţă în anul 1928, când în satul Ţipari au fost colonizaţi români aduşi din localitatea Vârfuri, judeţul Arad şi din satele învecinate. La început, comunitatea care s-a închegat aici , a purtat numele de Colonia Horea, mai târziu schimbându-şi numele în Ţipari-Colonie.

Biserica parohiei, ce poartă hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, a fost construită abia între anii 1972-1975. În anul 2008, sub păstorirea actualului preot s-au realizat ample lucrări de renovare: pictură nouă, iconostas nou, pardoseală, încălzire centrală, precum şi amenajarea curţii. Toate aceste lucrări au fost binecuvântate de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, în data de 01 noiembrie 2009.

Filia Adea datează din anul 1929, când la fel ca la Ţipari au fost colonizaţi aici români aduşi din Vârfuri şi satele învecinate, cca 50 de familii. Astăzi filia Adea mai numără doar 66 de suflete, dar cu ajutorul lui Dumnezeu şi familiei Timiş din Arad, sub păstorirea părintelui Daniel-Mirel Dumitru, s-a reuşit în cursul anului 2009 construirea unei bisericuţe din lemn, în stil maramureşean. Piatra de temelie pentru această biserică a fost pusă de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, în data de 31 mai 2009. Astăzi biserica este utilată cu tot ce este necesar pentru săvârşirea cultului divin, în afară de pictură.

În încheierea programului pastoral- misionar, părintele paroh Daniel-Mirel Dumitru a adresat cuvânt de mulţumire Chiriarhului, preoţilor, oficialităţilor locale şi tuturor credincioşilor prezenţi, socotind că această minunată zi se înscrie în cronica parohiei ca o zi de mare şi aleasă bucurie şi însemnătate.