COMEMORAREA EROILOR CĂZUŢI ÎN LUPTELE DE LA PĂULIŞ

Sâmbătă, 21 septembrie 2012, în locaţităţile Lipova, Radna  şi Păuliş din cadrul Arhiepiscopiei Aradului au avut loc, în organizarea Prefecturii Arad, Primăriei Păuliş, Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război şi Arhiepiscopiei Aradului, ceremonii dedicate împlinirii a 68 de ani de la luptele eroice din septembrie 1944, purtate pe plaiurile arădene pentru apărarea Defileului Mureşului, a suveranităţii şi integrităţii patriei şi comemorarea eroilor Detaşamentului Păuliş, căzuţi în aceste bătălii. La manifestări, alături de oficialităţile judeţene şi locale, reprezentanţi ai armatei şi ai veteranilor de război, din partea Arhiepiscopiei Aradului a participat Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei, în fruntea unui sobor de preoţi din zonă. Programul a început în dimineaţa zilei cu depu­nerea de coroane şi slujbe de pomenire la troiţele din incinta UM 0122 Lipova şi au continuat cu o procesiune spre Cimitirul Eroilor din Radna, unde, de asemenea au avut loc depuneri de coroane. Între orele 10.30 şi 12.00, la bise­rica ortodoxă cu hramul ,,Sfântul Ierarh Nicolae” din Păuliş, Înalt Preasfinţitul Timotei înconjurat de soborul preoţilor slujitori, a oficiat Sfânta Liturghie la finalul căreia s-a săvârşit slujba de pomenire a eroilor, urmată de ceremonialul militar cu depunere de coroane la Monumentul Eroilor de la Păuliş, în prezenţa unui impresionant număr de participanţi.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul sfintei Liturghii, ÎPS Timotei, a amintit că luptele de acum 68 de ani s-au dat tocmai în zilele de mari praznice ale Bisericii- Naşterea Maicii Domnului şi Înălţarea Sfintei Cruci- şi că acestea se leagă de însăşi jertfa Mântuitorului pentru lume, care nicicând nu poate fi răsplătită şi care arată că nicio recunoştinţă, oricât de mare, nu se poate ridica la înălţimea faptelor eroice. ,,Ziua însăşi a comemorării de astăzi, sâmbăta, Biserica o închină martirilor şi tuturor ce şi-au dat viaţa pentru Hristos şi aşezarea binelui în lume. Citirile sfinte ale acestei zile, ca şi sinaxarele, prilejuiesc reflecţia asupra datoriei fiecărei generaţii de a cinsti sacrificiul celor anterioare, dând astfel exemplu pentru urmaşi, prin devotamentul faţă de patrie şi instituţiile ei fundamentale”, a arătat Înalt Preasfinţia Sa.