LITURGHIE ARHIEREASCĂ ÎN PAROHIA ARAD- CARTIERUL VERDE

În Duminica a XVIII-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, la invitaţia preotului paroh Sorin Highioşan şi a credincioşilor, a efectuat o vizită canonică în nou înfiinţata parohie Cartierul Verde, situată în partea de sud-est a municipiului Arad. Pentru a răspunde nevoilor sufleteşti ale familiilor care locuiesc în acest nou cartier, până la edificarea unui locaş de cult, aici a fost amenajată o capelă, purtând hramul Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş. Înconjurat de soborul preoţilor slujitori, în prezenţa enoriaşilor, Înalt Preasfinţia Sa a oficiat aici Sfânta Liturghie arhierească, în cadrul căreia, la timpul cuvenit, a adresat celor prezenţi un părintesc cuvânt de învăţătură. Temeluit pe citirile biblice ale duminicii (II Corinteni 9, Luca 5), cuvântul Chiriarhului a făcut referire la darurile şi roadele Duhului în misiunea Bisericii, arătate mai ales prin temerea de Dumnezeu (Isaia 11,2) şi facerea de bine (Galateni 5, 22), care au călăuzit lucrarea celor chemaţi la apostolat, cu conştiinţa prezenţei şi puterii dumnezeieşti în viaţa creştină. ,, Cei ce poartă numele Mântuitorului, creştinii, simbolizaţi prin peşti, sunt prinşi în mrejele cuvântului adevărului dumnezeiesc prin strădania apostolilor, răsplătind truda acestora cu însăşi jertfa pentru Hristos Domnul, spre împlinirea lucrării sfinte. Înfiinţarea unei noi parohii în marginea cetăţii arădene vrea să fie o icoană a unei asemenea lucrări pe care apostolul zilei o înfăţişează astfel: ,,şi Dumnezeu poate să înmulţească tot harul la voi, ca, având toată îndestularea în toate, să prisoşiţi spre tot lucrul bun…”. În această perspectivă Chiriarhul a lămurit şi îndatoririle ce revin preotului şi credincioşilor parohiei pentru bunul mers al ei.

În încheiere preotul paroh a mulţumit Ierarhului pentru vizita chiriarhală şi pentru îndrumările părinteşti, iar credincioşilor pentru sprijinul acordat.