Slujire arhierească la Catedrala „Sfânta Treime” din Arad

În Duminica a XXVI-a după Rusalii, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală„Sfânta Treime” din Arad. La momentul cuvenit, Înalt Presfinţia Sa a rostit cuvântul de învăţătură legat de Evanghelia zilei, a bogatului căruia i-a rodit ţarina, arătând că adevărata bogăţie este cea spirituală, dobândită prin lucrarea de obşte spre mântuire. Cuvântul Chiriarhului a pregătit astfel citirea pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu prilejul Anului omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română. Aflându-ne la începutul Postului Naşterii Domnului, s-a insistat şi asupra înţelesului postirii, în  scopul curăţirii de păcate. „Cei din antichitate aveau drept ideal trăirea clipei, ,,carpe diem”, aşa cum a făcut şi bogatul căruia i-a rodit ţarina. Creştinul însă trebuie să trăiască pentru mântuirea sufletul său, pentru a se apropia de Dumnezeu.

În consecinţă, postul trupesc trebuie împletit cu cel sufletesc, altfel nu se poate ridica deasupra unui simplu exerciţiu fizic sau a unei prescripţii medicale.