Slujire şi tămăduire la Penitenciarul din Arad

În cadrul Arhiepiscopiei Aradului, în acest an, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca ,,An omagial al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor”, sunt derulate programe de asistenţă religioasă şi socială pentru persoanele private de libertate.

Astfel, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, la Penitenciarul de maximă siguranţă din Arad, un sobor de preoţi şi ieromonahi a săvârşit Taina Sfântului Maslu, joi 22 noiembrie 2012. Au participat persoane private de libertate, batrâni şi bolnavi, care s-au rugat pentru iertarea păcatelor, pentru sănătate trupească şi sufletească.

Preotul capelan Ciprian-Vasile Cucu le-a vorbit deţinuţilor prezenţi la slujbă despre semnificaţia Tainei Sfântului Maslu şi folosul ei pentru credincioşi. ,,Slujba Sfântului Maslu este în strânsă legătură cu Sfânta Taină a Pocăinţei. Deşi ambele au ca efect iertarea păcatelor, se recomandă ca înainte de primirea Tainei Sfântului Maslu credincioşii să-şi mărturisească păcatele şi astfel iertarea de la Dumnezeu să fie întărită prin însănătoşirea trupească şi sufletească. Taina Sfântului Maslu se asociază şi Dumnezeieştii Euharistii, pe care noi o primim spre sănătate şi bucurie. Dacă prin Sfânta Taină a Euharistiei omul se vindecă mai ales de neputinţele cele sufleteşti, Sfânta Taină a Maslului îl ajută să se recupereze şi din punct de vedere trupeşte, primind astfel iertarea păcatelor”, a explicat Preacucernicul Părinte.

În acest Penitenciar, datorită unei bune colaborări între conducerea instituţiei şi Centrul eparhial, cei privaţi de libertate, dar şi personalul angajat, beneficiază de consiliere spirituală din partea preotului rânduit să deservească acest penitenciar. O frumoasă biserică, purtând hramul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, ridicată în curtea unităţii prin osârdia Prea Cucernicului Părinte Mircea Nicolau care a slujit aici pănă nu demult, este loc de reculegere, rugăciune şi sfinţire pentru cei amintiţi.