Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei Seviciu în mijlocul studenţilor arădeni la început de post

Urmând tradiţia formată deja de mai mult timp la Facultatea de Teologie „Ilarion V. Felea” din Arad, prima săptămână din Postul cel Mare este săptămâna duhovnicească a studenţilor teologi şi a dascălilor acestei instituţii de învăţământ teologic universitar. În acest sens, în Paraclisul studenţilor din curtea Facultăţii, pe lângă programul liturgic obişnuit al fiecărei dimineţi, în serile acestei săptămâni a fost săvârşită rânduiala Pavecerniţei celei Mari împreunată cu cât o parte a Canonului celui Mare de pocăinţă al Sfântului Andrei Criteanul, aşa cum prevede rânduiala din Triod. Pavecerniţa cu Canonul cel Mare a fost slujită de părintele Ioan Lazăr, duhovnicul Facultăţii, alături de părinţii profesori. La sfârşitul slujbei, câte un părinte profesor al Facultăţii a adresat în fiecare seară studenţilor prezenţi într-un număr foarte mare şi credincioşilor din biserică câte un cuvânt duhovnicesc, îndrumându-i pe calea Postului celui Mare. Astfel, luni a vorbit părintele lect dr. Caius Cuţaru, care a tâlcuit cuvântul Mântuitorului „Fără de Mine nu puteţi face nimic”, cu referire specială la osteneala duhovnicească a Postului celui Mare.

Marţi seara, părintele lect. dr. Lucian Farcaşiu s-a referit la semnificaţia duhovnicească a primei săptămâni din Postul Mare în viaţa creştinilor, accentuând în mod special problema pocăinţei şi a modului în care aceasta se exprimă în viaţa noastră.

Miercuri seara, cuvântul de învăţătură a fost rostit de către Părintele Ştefan Negreanu care a dezvoltat câteva valenţe ale trăirii duhovniceşti exprimate în Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul.

Joi seara, ultima parte a slujbei Canonului celui Mare şi a Pavecerniţei a fost încununată de prezenţa în mijlocul studenţilor şi a părinţilor profesori slujitori la Paraclisul studenţesc, a Întâistătătorului Eparhiei Aradului, Înalt Preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu. La sfârşitul slujbei, Înalt Preasfinţia Sa a rostit un bogat cuvânt de învăţătură, referindu-se la semnificaţia duhovnicească şi liturgică a acestei prime săptămâni a Postului celui Mare. Meditaţia duhovnicească a Înalt Preasfinţiei Sale a avut în vedere în mod special structura profund duhovnicească a slujbei Canonului celui Mare, care reprezintă un adevărat îndrumar de trăire în această perioadă de nevoinţă şi postire. De altfel, în cuvântul său, Părintele Arhiepiscop a oferit o adevărată însoţire liturgică şi duhovnicească la conţinutul bogat al acestei slujbe a Canonului şi în general la perioada de început a Postului celui Mare. Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop a arătat de asemenea că se află în această săptămână într-un pelerinaj duhovnicesc pe la bisericile şi mănăstirile din eparhia noastră, urmând ca acest pelerinaj să fie continuat pe întregul parcurs al Postului Mare până la Sfânta Înviere. De asemenea Înaltpreasfinţia Sa s-a referit şi la darul liturgic şi duhovnicesc pe care l-a făcut preoţilor şi credincioşilor pentru această perioadă a Postului Mare, părintele lect. dr. Lucian Fracaşiu, în lucrarea Sfinţiei Sale intitulată Perioada Triodului pe înţelesul tuturor. La sfârşitul meditaţiei duhovniceşti a fost împărtăşit cuvântul de binecuvântare arhierească studenţilor şi credincioşilor prezenţi în biserică.

În seara de vineri a adresat cuvânt duhovnicesc studenţilor părintele lect. dr. Filip Albu.

Nădăjduim într-o întărire duhovnicească pe calea postirii care va rodi în bucuria Sfintei Învieri a Mântuitorului, atât a noastră a profesorilor, cât şi a studenţilor, prin împărtăşirea de harul slujbelor săvârşite acum la început de post, cât şi din cuvintele duhovniceşti ascultate în aceste seri binecuvântate.