,,Şcoala Altfel” la Biserica din Gurahonţ

În cadrul programului catehetic „Hristos împărtăşit copiiilor”  şi prin parteneriatul existent între Biserica Ortodoxă Gurahonţ şi Liceul  ,,Ioan Buteanu”, la iniţiativa cadrelor didactice, clasele I-IV, aflându-se în săptămâna ,,Şcoala Altfel” au participat în data de 09 aprilie 2014, în biserica parohială ,,Buna Vestire” la o dezbatere pe tema: ,,Delicvenţa juvenilă ca păcat înaintea lui Dumnezeu” tratată de preotul paroh Dorel-Crăciun Moţ.

Având în vedere faptul că ne aflăm în ,,Anul omagial euharistic al (Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni” tema tratată cuprinde şi pregătirea tinerelor vlăstare ale Bisericii (elevii), pentru spovedanie şi fapte bune, gândindu-ne la perioada în care ne aflăm a Sfântului Post şi la implicaţiile ce le vizează tema extinsă în comunitate şi în viaţa personală, spunea părintele paroh.

Delicvenţa juvenilă este o realitate dureroasă a zilelor noastre, care din nefericire, în ultimii ani cunoaşte o semnificativă creştere, dar şi o diversificare din punct de vedere al tipurilor de păcate şi încălcări a normelor morale, care de multe ori se constituie în infracţiuni, conturându-se astfel o adevărată dramă socială.

Păcatul şi delicenţa juvenilă în rândul minorilor apare în orice mediu social, chiar şi într-unul superior din punct de vedere etic iar factorii care le determină sunt multiplii: ereditate, cadrul familial, mediul de contact, sărăcia, inegalitatea socială şi factorii de ordin psihologic.

 

Pentru rezolvarea acestei grave probleme trei instituţii sunt chemate să-şi îngemâneze eforturile în această luptă: familia, biserica şi şcoala. Cultivarea în sufletul, mintea şi inima copiiilor a dragostei faţă de Dumnezeu, a iubirii aproapelui şi a respectului şi seriozităţii faţă de actul de învăţare, sunt lucruri ce trebuiesc transpuse de cele trei instituţii în ce priveşte formarea tinerelor vlăstare.

În cadrul temei au fost prezentate exemple a unor elevi din diferite locuri care au păcătuit încălcând legea iar pe urmă au cunoscut rigorile legii prin pedeapsa primită. De asemenea, au fost prezentaţi şi elevi care prin seriozitatea lor şi prin comportamentul moral se constituie în exemple demne de urmat.

Mântuitorul a spus ,,Lăsaţi copiii să vină la Mine”, iar prezenţa voastră astăzi şi totdeauna în biserică, dragi elevi, este o împlinire a acestui îndemn iar faptul că suntem în apropierea Sfintelor Paşti, presupune şi pregătirea şi primenirea sufletească ce o veţi realiza prin Sfânta Spovedanie, primindu-l apoi în Sfânta Împărtăşanie pe Mântuitorul Iisus Hristos, a încheiat părintele.

Ultima actualizare (Miercuri, 09 Aprilie 2014 22:12)