Festivitatea de absolvire a celei de-a 20-a promoții la Facultatea de Teologie din Arad

Anumite momente din viața unei persoane sau a unei instituții ajung să fie marcate ca adevărate evenimente cu reverberații social-eclesiale si chiar istorice. Tocmai de aceea, trecerea a douăzeci de ani de viață înseamnă retrăirea unor emoții, constatarea unor realizări ori amintirea unor provocări depășite. Cu atât mai mult pentru Facultate de Teologie din Arad, la aniversarea celei de-a douăzecea promoții de absolvenți, orice apreciere constatativă determină consacrarea unei adevărate istorii.

Asemenea gânduri au însoțit acum festivitatea de absolvire a promoției 2014, desfășurată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, în ziua de 22 mai.

În dimineața zilei a fost oficiată Sfânta Liturghie în sobor, avându-l ca proestos pe PC Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, Decanul acestei Facultăți, răspunsurile fiind date de către corul bărbătesc, condus de Conf. dr. Mircea Buta. În cuvântul său, Părintele decan a arătat că „omul, ca ființă recunoscătoare și mulțumitoare, își găsește expresia cea mai înaltă a acestui gest în rugăciunea liturgică. În plus față de această bucurie, astăzi se adaugă, pentru Chiriarhul nostru, ÎPS Arhiepiscop Timotei, cât și pentru întreg corpul profesoral, prilejul de mulțumire al absolvirii ciclului de licență a unei noi promoții, cea cu numărul 20. Apoi, pomenirea de astăzi, prin cei 150 de Părinți ai Sinodului II ecumenic de la Constantinopol, din anul 381, ne oferă prilejul să înțelegem că slujirea teologului în lume este o lucrare și roadă a lucrării lui Hristos prin Duhul Sfânt. De aceea, voi, dragi absolvenți, precum și noi toți trebuie să ne rugăm mai mult, pentru ca Duhul Sfânt să lucreze în noi și prin noi, spre viața veșnică”.

 

După încheierea slujbei a urmat manifestarea academică, în Aula Facultății, la care au luat parte conducerea Universității „Aurel Vlaicu” din Arad prin: Dna. Prof. univ. dr. Lizica Mihuț (Președintele Consiliului Academic), Dna. Prof. univ. dr. Ramona Lile (Rector) și Pr. Prof. univ. dr. Cristinel Ioja (Președintele Senatului), reprezentanții Arhiepiscopiei Aradului: PCuv. dr. Arhim. Teofan Mada (Vicar eparhial) și PCuv. dr. Iustin Popovici (Consilier cultural), părinții profesori, PC. Pr. Gavra Pompiliu, directorul Seminarului Teologic din Arad, precum și rudele și prietenii absolvenților.

În deschidere, Părintele Ioan Tulcan a salutat pe oaspeți și a evocat în câteva cuvinte semnificația zilei: „Suntem acum la un moment istoric pentru Facultatea noastră, deoarece  astăzi încheie cursurile universitare cea de-a 20-a promoție. Aceasta scoate în evidență două semnificații majore: dăinuirea prin timp, unul nu ușor și cu multe provocări pentru instituția noastră, iar apoi, acesta marchează un punct de maturitate, deoarece școala teologică arădeană și-a confirmat și întărit oferta educațională a celor trei niveluri de studii (licență master și doctorat), prin două evenimente majore. Amintesc aici de recenta evaluare a școlilor teologice din Mitropolia  Banatului, unde Facultatea noastră a obținut primul loc, cu un total impresionant de puncte, iar apoi colegul nostru Pr. Prof. dr. Cristinel Ioja a trecut cu succes examenul de habilitare pentru conducerea de doctorat. Astfel, dragi absolvenți, trebuie să fiți mândri că voi, cei de astăzi, sunteți părtași unui astfel de moment, pentru care vă felicităm”.

A urmat Dna. Prof. dr. Lizica Mihuț care a arătat că „Universitatea „Aurel Vlaicu” sprijină prin fapte, direct, cu argumente Facultatea de Teologie Ortodoxă”. Într-un mesaj de suflet adresat absolvenților, domnia sa a prezentat câteva coordonate esențiale pentru o viață dedicată slujirii lui Dumnezeu și semenilor: „Voi aveți o chemare, o misie înaltă. Cunoștințele teologice trebuie sa fie dublate de o conștiință înaltă, mai ales din perspectiva respectului față de cuvânt, care astăzi nu mai are valoare. Noi, ca mireni vă ascultăm și gândim la ceea ce voi spuneți de la amvon. Faceți ca acestea cuvinte să nu fie doar sunete ci, prin exemplul vostru, ele să capete contur în societatea noastră. Vă urez drum drept și multă lumină”.

Dna. Prof. dr. Ramona Lile a rostit o scurtă alocuțiune în care i-a felicitat pe absolvenți și pe părinții, precum și pe colegii profesori pentru efortul depus în decursul celor patru ani de studiu.

Părintele Teofan Mada a adus mesajul de salut din partea Arhiepiscopiei, arătând că: „să devii absolvent este un eveniment deosebit. Acum câțiva ani ați spus „da” chemării lui Hristos de a-I fi ucenici. Acestui „da” trebuie să-i răspundeți și în viitor. Vă doresc ca bucuria Învierii să fie cu voi, ca să găsiți răspunsul la problemele ce se vor ivi. Vă felicit pe toți ostenitorii”.

Cursul  festiv a fost susținut de PC Diac. Lect. Univ. dr. Caius Cuțaru, care a prezentat o radiografie a lumii religioase de astăzi, care să le fie de folos absolvenților atunci când vor ajunge în pastorație. Acesta a fost pus sub genericul:Secularizare, indiferentism și sincretism religios. O radiografie a lumii religioase de astăzi, disertație din care prezentăm câteva idei: „Omul a fost creat ca ființă religioasă încă de la începuturi, a fost creat ca să stea în legătură cu Dumnezeu, Creatorul său, însă știm că această legătură a omului cu Dumnezeu s-a denaturat în urma căderii în păcat. Cu toate acestea omul a rămas o ființă religioasă, după cum reiese și din cuvintele Fer. Augustin „Ne-ai făcut pe noi pentru Tine, Doamne, și neliniștit este sufletul nostru până ce se va odihni întru Tine”.

Realitatea religioasă din zilele noastre este una foarte diversă, complexă aș spune și chiar compozită, deoarece pot fi întâlnite în același timp forme diverse de religiozitate. Operând după un reducționism autoimpus, în același spațiu, pot fi întâlniți oameni necredincioși, așa-numiții atei, convinși că nu există nimic transcendent, nimic în afară de ceea ce cade sub incidența simțurilor, oameni care se revoltă împotriva lui Dumnezeu, aceasta și ca urmare a epocii tehniciste și scientiste în care ne aflăm, a domniei „zeiței rațiunii”, dar și ca urmare a materialismului dialectic și istoric din perioada comunistă, în care au căzut pradă unii din semenii noștri.

Există apoi oameni indiferenți religios, agnostici, care nu se preocupă de lucrurile spirituale, neîncrezători în existența lui Dumnezeu, oameni care se îndoiesc de existența a ceva mai presus de natură, dar care nu manifestă aceeași vehemență ca cei din prima categorie.

Există o categorie de oameni, de care ne vom ocupa în mod deosebit, cea a celor secularizați, desacralizați, descreștinați, laicizați, cum dorim să-i numim, care sunt mult mai numeroși decât cei din primele două categorii, despre care vom vorbi în continuare.

Mai există o categorie, aflată în opoziție cu cea anterioară, cea a oamenilor sincretiști, unii care fac un amestec între învățătura de credință creștină și învățăturile altor tradiții religioase, într-un duh de tip new-age-ist, făcându-și o religie á la carte, adică alegându-și ei înșiși ingredientele pe care să le conțină propria religie, o religie personală, un fel de ghiveci religios. Nu în ultimul rând îi amintim pe creștinii superstițioși, care recurg la anumite forme ale ocultismului, exponenții unui tip de religiozitate, amestecată și aceasta, în care elementele creștine se amestecă cu cele precreștine, exponenți ai revrăjirii lumii, ai puternicului curent astăzi de repăgânizare a lumii.”

În finalul expozeului au fost prezentate scurte concluzii: „Pe acești oameni și mulți alții care nu pot fi încadrați în aceste categorii îi veți întâlni în parohiile pe care urmează să le păstoriți. Pe toți aveți datoria să-i conduceți pe calea mântuirii, dar pentru a-i conduce trebuie mai înainte să-i cunoașteți și să-i cunoașteți bine, pe fiecare în parte. Mi-a plăcut ce a spus Părintele Filoteos Faros în conferința pe care a ținut-o la facultatea noastră anul trecut. Trebuie să existe o pastorație de la om la om, și nu întâmplător Mântuitorul a dat exemplul cu Păstorul cel bun și oile sale, cu oaia rătăcită, exemple luate din mediul pastoral, adică al păstorilor. Noi astăzi nu mai cunoaștem această lume a oieritului, însă păstorul își cunoaște foarte bine oile, chiar și atunci când are mai multe, le știe comportamentul, specificitatea fiecăreia, le știe pe cele care se îndepărtează mai ușor de turmă, pe cele care rămân tot timpul în turmă etc. Și acționează în funcție de specificul fiecăreia, pentru fiecare are o metodă de lucru adecvată. „Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale. Eu sunt păstorul cel bun şi cunosc pe ale Mele şi ale Mele Mă cunosc pe Mine” (Ioan 10, 11, 14). Așa și voi, trebuie să vă cunoașteți oile cele cuvântătoare, trebuie să cunoașteți și pericolele care le pândesc și să acționați în consecință. Trebuie, cu alte cuvinte să fiți păstorii cei buni ai Bisericii lui Hristos.”

A urmat apoi citirea catalogului si decernarea diplomelor onorifice de absolvire.

În continuare a urmat festivitatea de predare a cheii. Din partea absolvenților a vorbit dl. Marius Lăscoiu, care i-a invitat pe cei prezenți „să întrupeze în viața lor virtutea iubirii ca forță mobilizatoare pentru ceea ce vom face de acum încolo. Această iubire ne îndeamnă să ne întoarcem cu recunoștință către dascăli, pentru că ei ne-au împărtășit din dragostea lor pentru Teologie, dar și către părinții, bunicii, prietenii și toți cei care împărtăşiţi cu noi acest moment emoționant, pentru că ne dați și ne-ați dat curaj”.

Din partea anului III, a răspuns stud. Lazăr Flavius, adresând un cuvânt de felicitare pentru cei care astăzi încheie o etapă importantă din viața lor și încep o alta, îndemnându-i să nu-și uite dascălii care i-au îndrumat și împlinească cât mai multe din povețele ce le-au primit aici.

Ultima actualizare (Luni, 02 Iunie 2014 11:12)