Vizită chiriarhală în Parohia Şimand

Ziua de 15 iunie, Duminica întâi după Rusalii, a Tuturor Sfinţilor, din anul mântuirii 2014, va rămâne în memoria credincioşilor din parohia Şimand, Protopopiatul Arad ca o zi deosebită, deoarece s-au bucurat de prezenţa în mijlocul lor a Întâistătătorului Eparhiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Dr. Timotei Seviciu. Înaltpreasfinţia Sa a răspuns invitaţiei  de a participa la manifestările închinate prăznuirii Hramului bisericii ortodoxe din Şimand care va fi în ziua de 24 iunie („Naşterea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul”).

La ora 9,30 Înaltpreasfinţia Sa a poposit în mijlocul credincioşilor din Şimand, însoţit de părintele arhidiacon Tiberiu Ardelean, fiind întâmpinat de cei trei preoţi ai parohiei, părintele Leonte Para, care a rostit cuvântul de bun-venit, părintele Varga Ioan şi părintele Gosta Gabriel, parohul bisericii. Înaintea începerii Sfintei Liturghii, tânărului teolog Groza Ştefan i s-a făcut hirotesia întru citeţ şi apoi ipodicon. A urmat Sfânta Liturghie arhierească.

Cu această ocazie, Chiriarhul a rostit cuvântul de învăţătură cu titlul: ,,Mărturisire şi mărturie”, legând însemnătatea Duminicii Tuturor Sfinţilor de împărţirea anului bisericesc potrivit calendarului ca unul care măsoară timpul şi spaţiul vieţii creştine. Astfel, împărţirea acestuia corespunde întreitei misiuni a Mântuitorului şi totodată a misiunii Bisericii întemeiată la Rusalii, concentrându-se în mărturisirea credinţei adevărate pentru care avem întărire atâtea mărturii ale Sfintei Scripturi şi Sfintei Tradiţii şi care garantează dobândirea făgăduinţelor sfinte privind moştenirea împărăţiei lui Dumnezeu în comuniune cu semenii şi oglindind legătura însăşi a Bisericii luptătoare cu cea triumfătoare”, a spus Chiriarhul.

 

La vremea potrivită s-a săvârşit hirotonia întru diacon a tânărului Groza Ştefan. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul parohiei condul de prof. Gosta Carmen.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop i-a înmânat părintelui Para Leonte un Hrisov de mulţumire şi de recunoaştere a bogatei activităţi şi a meritelor din cei 46 de ani de activitate în slujirea lui Dumnezeu, a Bisericii şi a păstoriţilor săi. Părintele Para Leonte a mulţumit Înaltpreasfinţiei Sale pentru întreaga purtare de grijă şi dragoste, într-o colaborare de peste patru decenii. De asemenea părintele paroh Gabriel Gosta, a mulţumit Înaltpreasfinţiei Sale pentru că şi de această dată, ca de altfel de fiecare dată, a răspuns cu multă dragoste invitaţiei ce i s-a făcut, şi a poposit pentru a şasea oară în parohia Şimand pentru a lua parte la un alt moment de bucurie duhovnicească a credincioşilor de aici, oferindu-i spre amintirea acestui moment o icoană cu Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, şi asigurându-l totodată de fiasca supunere şi ascultare a fiilor duhovniceşti din  Şimand.

După terminarea Sfintei Liturghii, la ieşirea din biserică, toţi credincioşii participanţi la slujbă au luat parte la o agapă oferită de membrii Consiliului şi Comitetului parohial cu prilejul Hramului bisericii. Apoi toţi credincioşi, în frunte cu Ierarhul dar şi cu reprezentanţii autorităţilor locale, judeţene şi centrale prezente la acest eveniment, s-au deplasat în cimitirul ortodox din Şimandul de Sus pentru a lua parte la sfinţirea unei capele mortuare. Ridicarea acesteia a început în anul 2007, prin grija regretatului primar Moroşteş Constantin, lucrările fiind finalizate în acest an prin grija dlui. primar Dema Florin, dar şi cu sprijinul dlui Nicolae Ioţcu, preşedintele Consiliului Judeţean Arad. Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop, în acest cadru a rostit un cuvânt de învăţătură, în care a amintit faptul că ,,ridicarea unei capele în cimitirul parohial ilustrează legătura dintre Biserica de pe pământ cu cea din ceruri şi faptul că în istorie creştinii îsi găseau locurile de veci în jurul sfintelor locaşuri cu aceea de a se împărtăşi din lumina Rusaliilor spre slava Sfintei Treimi”. După acest cuvânt a mulţumit tuturor celor ce s-au implicat în susţinerea financiară a ridicării edificiului. De asemenea dl. primar a mulţumit Înaltpreasfinţitului pentru bucuria duhovnicească deosebită pe care a prilejuit-o prin prezenţa Sa la acest moment însemnat din viaţa parohiei şi de asemenea a mulţumit tuturor colaboratorilor precum şi oficialităţilor judeţene şi centrale care au răspuns invitaţiei de a lua parte la acest eveniment. A urmat o agapă cu toţi invitaţii.

Ziua a continuat cu săvârşirea Tainei Sfântului Maslu de obşte, începând cu ora 18,00, de către preoţii din Cercul pastoral-misionar Chişineu Criş. La sfârşitul Sfintei Taine, părintele Dumitru Mirel de la parohia Chişineu Criş I, coordonatorul Cercului, a ţinut un bogat cuvânt de învăţătură, referindu-se la sfinţii pe care Biserica îi cinsteşte astăzi şi care sunt modele de desăvârşire, vrednice de urmat de toţi cei ce caută mântuirea personală. La sfârşit părintele Gosta Gabriel a mulţumit fraţilor preoţi pentru prezenţă precum şi tuturor credincioşilor şi celor care au contribuit la reuşita acestei sărbători, arătând că hramul unei biserici parohiale trebuie privit, pe lângă sărbătoare în sine, şi ca o sărbătoare locală. Seara s-a încheiat cu o agapă la care părintele Gosta Gabriel a susţinut referatul cu titlul „Nevoia de spovedanie şi povăţuitor duhovnicesc”.

Ultima actualizare (Luni, 16 Iunie 2014 13:09)