Al VI-lea Congres al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, la Arad

La Facultatea de Teologie Ortodoxă “Ilarion V. Felea”, din cadrul Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad, va fi organizat în perioada 21-23 septembrie, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, al VI-lea Congres al Facultăţilor de Teologie din cadrul Patriarhiei Române, manifestare academică la care vor participa reprezentanţi ai tuturor Facultăţilor şi departamentelor de Teologie Ortodoxă din cuprinsul ţării. Genericul sub care se va desfășura această manifestare se intitulează: Teologie și misiune. Rolul Facultăților de Teologie în contextul misiunii parohiale.

Programul Congresului va începe Duminică, 21 septembrie, cu primirea invitaţilor și oficierea unui Te-Deum în Capela Facultăţii. Răspunsurile liturgice vor fi date de corul dirijorilor masteranzi ai Facultăţii de Teologie din Arad. După aceasta, în Aula Facultăţii va avea loc întâlnirea informală a participanţilor, unde se vor conveni detaliile organizatorice, constituindu-se şi comisia de redactare a documentului final al întâlnirii.

Luni, 22 septembrie, începând cu ora 9, în sala de conferinţe a Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad, va avea loc deschiderea oficială a lucrărilor Congresului. Va fi transmis mesajul Preafericitului Părinte Dr. Daniel Ciobotea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, după care vor fi rostite cuvintele de salut din partea: Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, , D-lui Conf. dr. Adrian Lemeni, Consilier Patriarhal, D-nei Prof. dr. Lizica Mihuţ, Preşedintele Consiliului Academic al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, Părintelui Prof. Dr. Ioan Tulcan, Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, precum şi a oficialităţilor locale ale oraşului, prezente la deschiderea lucrărilor Congresului, parteneri în organizarea manifestării.

 

În plenul adunării, PC. Pr. Prof. dr. Cristinel Ioja de la Facultatea de Teologie din Arad şi preşedintele Senatului Universităţii “Aurel Vlaicu”, va susţine referatul cu tema Direcţii ale misiunii Bisericii astăzi. Rolul Facultăților de Teologie Ortodoxă. Conferinţa  va fi urmată de un scurt concert susţinut de corul bărbătesc al dirijorilor masteranzi ai Facultăţii.

În cadrul primei secţiuni a Congresului, care se va desfăşura sub genericul Dimensiunea misionară a Teologiei Ortodoxe în contemporaneitate, vor fi susţinute următoarele referate: PC. Pr. Prof. Dr. Ştefan Buchiu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, va prezenta referatul Misiunea Facultăţilor de Teologie Ortodoxă în context contemporan. În continuare PC. Pr. Prof. dr. Aurel Pavel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, va prezenta tema Formarea tinerilor misionari. O prioritate a învăţământului teologic ortodox, iar PC. Pr. Prof. Dr. Vasile Stanciu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca, va susţine referatul intitulat Importanţa transmiterii etosului ortodox în contextul culturii şi mass-mediei contemporane. Moderatorul acestei secţiuni va fi părintele PC. Prof. Dr. Viorel Ioniţă de la Facultatea de Teologie din Bucureşti. Referatele prezentate vor fi urmate de dezbateri.

În prima parte a după-amiezii, participanţii la Congres vor fi oaspeţii Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, la palatul Arhiepiscopal, unde vor lua şi masa de prânz.

Partea a doua a după-amiezii, se va desfăşura în sala de conferinţe a Hotelului Continental din Arad, unde va avea loc cea de-a doua secţiune a lucrărilor Congresului. În cadrul acestei secţiuni, sub genericul Rolul Facultăţilor de Teologie Ortodoxă în contextul misiunii parohiale: priorităţi, provocări şi perspective, vor susţine referate PC. Prof. Dr. Gheorghe Pietraru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi –  Facultatea de Teologie şi parohia – o relaţie necesară în vederea intensificării misiunii Bisericii, PC. Lect. Dr. Daniel Buda de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu – Strategii misionare privind revitalizarea vieţii parohiale într-o societate secularizată şi PC. Lect. Dr.David Pestroiu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti – Dinamizarea vieţii parohiale prin misiunea Facultăţilor de Teologie: exigenţe, oportunităţi şi limite. Această a II-a secţiune va fi moderată de PC. Prof. Dr. Ştefan Buchiu, după susţinerea referatelor urmând dezbateri.

Apoi va urma întâlnirea Directorilor Şcolilor Doctorale din cadrul Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România.

În paralel se va desfășura și prima etapă a Colegiului Decanilor Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, timp în care ceilalţi participanţi la Congres vor vizita obiective istorice din municipiul Arad.

Marţi, 23 septembrie, se va desfăşura în Aula Facultăţii de Teologie Ortodoxă “Ilarion V. Felea”, cea de-a treia secţiune a lucrărilor Congresului, sub genericul  Aspecte practice privind organizarea şi buna desfăşurare a procesului de pregătire academică şi formare duhovnicească în Facultăţile de Teologie Ortodoxă. Calitatea procesului de învăţământ în Facultăţile de Teologie Ortodoxă. Discuţii asupra situaţiei actuale şi perspective. Secţiunea aceasta va fi moderată de Preasfinţitul Dr. Varlaam Ploieşteanul, Episcop Vicar Patriarhal şi Conf. Dr. Adrian Lemeni, Consilier Patriarhal. În cadrul acestei secţiuni, vor fi dezbătute următoarele teme:  stadiul implementării hotărârilor ultimului Congres al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă de la Mănăstirea Nicula (Cluj Napoca); prezentarea precizărilor referitoare la învăţământul teologic universitar din protocolul semnat între Patriarhia Română, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Secretariatul de Stat pentru Culte; regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Facultăţilor/Departamentelor de Teologie Ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române; actualizarea disciplinelor teologice şi clasificarea lor unitară; actualizarea temelor pentru cursurile preoţeşti; aspecte practice privind: desfăşurarea procesului de învăţământ, formarea duhovnicească a studenţilor, disciplina studenţilor, cercetarea ştiinţifică: lucrări colective, cursuri, manuale, dicţionare, etc., noutăţi şi precizări privind normele şi reglementările ARACIS, integrarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în procesul de cercetare ştiinţifică.

După această ultimă secţiune a Congresului va avea loc cea de-a doua întrunire a Colegiului Decanilor.

Cea de-a şasea întâlnire a Congresului Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română se va încheia la amiaza acestei zile cu prezentarea, analiza şi aprobarea Documentului final al lucrărilor Congresului.

În ziua de 23 septembrie, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Dr. Daniel Ciobotea şi a Înaltpreasinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu,  va sosi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad şi Grupul Internaţional de lucru asupra Învăţământului Teologic Ortodox (QUOTE). La finalul lucrărilor Congresului va avea loc o primă dezbatere a acestui grup. Acesta va rămâne la Arad până joi, 25 septembrie, analizând starea învăţământului teologic de la noi şi posibilităţile de colaborare între instituțiile teologice din diferite țări, precum şi a modului în care aceştia pot contribui la sporirea dinamicii şi misiuni teologiei româneşti.

Nădăjduim într-o bună reuşită a acestor manifestări academice, care să contribuie la o dezvoltare sănătoasă a învăţământului teologic românesc. Facultatea de Teologie Ortodoxă “Ilarion V. Felea” din Arad, aflată în continuitatea tradiţiei teologice şi academice de două secole de aici, contribuie şi prin această manifestare la afirmarea şi fructificarea valorilor duhovnicești și academice ale spiritualității ortodoxe românești.

Ultima actualizare (Marţi, 30 Septembrie 2014 11:39)