CONSFĂTUIREA NAŢIONALĂ A INSPECTORILOR DE RELIGIE

În perioada 9-11 septembrie 2014, la Constanța, s-au desfășurat lucrările Consfătuirii Naţionale a Inspectorilor de Religie. Evenimentul a debutat cu slujba de Te Deum, oficiată în Catedrala Arhiepiscopală de către Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, alături de un sobor de preoţi şi diaconi. La acest eveniment au participat reprezentanţi ai MEN (prof. Cătălin Pâslaru, inspector general pentru disciplina Religie, Romeo Moşoiu, consilier al ministrului educaţiei) şi ai Patriarhiei (Adrian Lemeni, consilier patriarhal, diac. George Jambore, inspector patriarhal).

„Cu bucurie v-am așteptat în catedrala noastră pentru această rugăciune… urmând a chibzui cele necesare pentru ca învățătura lui Hristos să pătrundă prin școală, prin dumneavoastră, inspectorii și dascălii de Religie, la toți copiii și tinerii noștri”, a mărturisit Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Teodosie.

Momentul festiv a continuat cu lucrări în plen, în care s-au prezentat rapoarte privind activitatea inspectorilor pentru disciplina Religie din fiecare judeţ, s-au prezentat exemple de bună practică. Întâlnirea a fost un bun prilej pentru ca cei prezenţi să facă propuneri privind organizarea concursurilor şcolare cu tematică religiosă, îmbunătăţirea conţinuturilor programei şcolare, a conţinutului procedurii privind acordare/retragerea binecuvântării ierarhului în scopul ocupării unui post în învăţământul preuniversitar, problema auxiliarelor didactice sau a  demarării unor proiecte privind formarea inspectorilor/cadrelor didactice sau a unor proiecte de parteneriat cu unităţi din învăţământul preşcolar.

 

Cei prezenţi au avut bucuria şi împlinirea sufletescă de a se închina la moaştele Sf. Nectarie, aflate în ziua de 10 septembrie 2014 în mănăstirea Sf. Ierarh Nicolae şi Bretanion, din localitatea 23 August.

Concluziile lucrărilor consfătuirii, precum şi alte aspecte privind predarea disciplinei Religie,  vor fi transmise cadrelor didactice în cadrul consfătuirilor judeţene, care vor avea loc în data de 19 septembrie 2014.

Ultima actualizare (Joi, 18 Septembrie 2014 17:20)