Moment istoric la Facultatea de Teologie din Arad: decernarea primului titlu de doctor în teologie

Ziua de 21 octombrie 2014 va rămâne înscrisă în calendarul Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad ca o zi specială, deoarece a fost decernat primul titlu de doctor în teologie al acestei instituţii teologice.

Din Comisia stabilită prin Hotărârea Senatului pentru audierea tezei  de doctorat a candidatului Adam Alexandru Dan din Timişoara, intitulată:Conceptul de persoană la părintele Dumitru Stăniloae şi relevanţa acestuia în contemporaneitate,au făcut parte următoarele cadre didactice: în calitate de Preşedinte, PC Pr. Prof. univ. dr. Constantin Rus; coordonatorul lucrării, PC Pr. Prof. univ. dr. Ioan Tulcan, de la Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, iar ca referenţi ştiinţifici PC. Pr. Prof. univ. dr. Ştefan Buchiu şi PC. Pr. Prof. univ. dr. Tache Sterea de la Facultatea de Teologie a Universităţii din Bucureşti şi PC. Pr. Prof. univ. dr. Cristinel Ioja de la Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad.

 

În deschiderea susţinerii publice a tezei de doctorat a fost rostită o rugăciune. Preşedintele Comisiei, Pr. Prof. Constantin Rus, a deschis lucrările printr-un cuvânt de salut adresat celor prezenţi, arătând faptul că „această zi este una istorică pentru Facultatea noastră, pentru că vine să înnobileze eforturile, nu uşoare şi nu puţine, ale ostenitorilor acestei instituţii teologice. Această zi deosebită se alătură altor câteva momente la fel de speciale pentru noi, cum sunt redeschiderea porţilor acestei şcoli în anul 1991, la care se adaugă primul examen de disertaţie la absolvenţii de master în anul 2003”.

În faţa asistenţei, Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, în calitatea sa de profesor îndrumător, precum şi în cea de Decan al instituţiei, a arătat că: „Prezentul proiect de doctorat reprezintă cea dintâi realizare de acest fel, în cadrul Şcolii Doctorale a Facultăţii de Teologie, din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, care a început să funcţioneze din anul 2011,  fiind primul candidat care vine în faţa Comisiei de doctorat în vederea susţinerii acestuia. Calitatea intelectuală şi umană a autorului ei, precum şi determinarea de a aprofunda o asemenea tematică, reprezintă premize dătătoare de speranţă referitoare la potenţialul uman şi cel teologic al acestei Şcoli, dar şi al candidatului.

Am îndrumat studenţii, masteranzii şi doctoranzii Facultăţii noastre, să aprofundeze teme, care nu au fost deloc, sau, poate parţial dezbătute în câmpul cercetării ştiinţifice din teologia românească. Din mulţimea temelor, ce s-ar cuveni a fi tratate în cadrul tezelor de doctorat, în teologia românească nu pot lipsi cele referitoare la teologia părintelui Dumitru Stăniloae, care reprezintă un potenţial inepuizabil pentru teologii ortodocşi, şi, nu numai.

Primul nostru doctorand, care a finalizat teza sa de doctorat, se înscrie în această necesitate de a recepta o temă predilectă a marelui teolog ortodox român: conceptul de persoană. Încă din primele pagini ale tezei autorul dă dovadă de multă pasiune în abordarea acestei teme, fiind nu de puţine ori ispitit să intre în foarte multe detalii şi conotaţii dintre cele mai diferite ale unei problematici extrem de complexe, a persoanei, care, trebuie să recunoaştem, fascinează pe cercetătorul dornic de a scruta frumuseţile unei realităţi, care ne priveşte pe toţi oamenii, ca purtători ai dimensiunii personale a existenţei.  Autorul acestei lucrări a întreprins o muncă asiduă, neobosită pentru a analiza aspectele esenţiale ale conceptului de persoană, sprijinindu-se pe opera atât de valoroasă a teologului român, dar, şi extinzând analiza într-o dimensiune interdisciplinară: dogmatică, patrologie, psihologie, filosofie, ştiinţă. Elementele de cunoaştere ale atâtor discipline nu fac altceva, decât să creioneze un tablou viu, profund şi complex, care pune în lumină caracterul inconfundabil al omului, fiinţa atât de dragă lui Dumnezeu, purtând pecetea „chipului” Lui, pe care El o iubeşte, o restaurează şi o ridică în planul veşniciei luminoase”.

Au urmat citirea referatelor de către ceilalţi referenţi, toţi apreciind atât momentul acesta de referinţă pentru Facultatea din Arad cât şi pentru cercetarea, de calitate, pe care candidatul Alexandru Adam le-a dovedit în lucrarea prezentată. După aceasta a urmat sesiunea de întrebări adresate de către comisie. La finalul acesteia Comisia s-a retras pentru deliberare. Înainte de anunţarea rezultatului, Domnul Adam Alexandru a depus jurământul, Comisia conferindu-i titlul de doctor în teologie, cu calificativul excepţional, fiind felicitat de cei prezenţi. Domnul candidat a mulţumit coordonatorului şi părinţilor profesori de la Arad şi Bucureşti pentru toate sfaturile şi îndemnurile ce le-a primit de-a lungul timpului, păstrând în suflet o frumoasă emoţie şi amintire despre acest eveniment.

 

Ultima actualizare (Vineri, 24 Octombrie 2014 20:59)