Hramul bisericii vechi a Mănăstirii Hodoş-Bodrog

Străvechea Mănăstire Hodoş-Bodrog a îmbrăcat zilele acestea straie de sărbătoare, la praznicul Intrării în biserică a Maicii Domnului, fiind hramul bisericii vechi. La sărbătoare a fost prezent Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care, după cum a mărturisit, de când este arhipăstor al Aradului nu a lipsit niciodată. Ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie înconjurat de un ales sobor de ieromonahi, preoţi şi ierodiaconi. Ca de fiecare dată, Chiriarhul a ţinut să fie prezent în mijlocul obştii monahale şi a pelerinilor care vin aici cu regularitate, pentru a împărtăşi bucuria praznicului şi pentru a arăta neîncetata purtare de grijă faţă de acest aşezământ monahal.

În cadrul Sfintei Liturghii, în cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, chiriarhul, arată că hramul cel dintâi al Sfintei mănăstiri aduce în cugete istoria praznicului. Fecioara Maria este consacrată potrivit făgăduintei părinților, la templul din Ierusalim, a cărui împărţire şi înzestrare se observă în ridicarea de biserici cu simbolismul ziditor pentru cadrul spiritual. Biserica, trup tainic al Domnului, sub ocrotirea celei ce L-a adus în lume, devine maica tuturor celor ce sunt în comuniune cu El. Pericopele zilei (Lc. 10 si 11; Evr. 9) pun în lumină ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, mai ales în sfintele mănăstiri, grădini ale Maicii Domnului, a spus chiriarhul.

La momentul cuvenit, slujba a fost înfrumuseţată de hirotonia întru diacon a tânărului teolog Sandu Vlad-Sergiu.

La sfârşitul slujbei, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Iovan Nestor, stareţul sfintei mănăstiri a mulţumit Înaltpreasfinţiei Sale pentru participarea la hramul bisericii vechi a mănăstirii şi pentru permanenta părintească purtare de grijă.

Biserica mănăstirii Hodoş-Bodrog este cea mai veche construcţie din ansamblul mănăstiresc, datând din a doua jumătate a secolului XIV, respectiv din anul 1370. Construcţia bisericii este executată în stil triconc bizantin, stil răspândit în întregul Orient creştin, iar începând din secolul XIV şi în Ţările Române. Prin purtarea de grijă şi neobosita trudă a stareţului Nestor Iovan, în ultimii ani s-au executat aici ample lucrări de restaurare a picturii. Cu acest prilej s-au scos la iveală scene care erau acoperite şi la baza turlei s-a descoperit anul în care a fost pictată biserica mănăstirii, 1658, de către Nicodim diaconul.

Ultima actualizare (Miercuri, 26 Noiembrie 2014 22:39)