Cerc misionar la Mănăstirea Feredeu – Protopopiatul Lipova

Joi, 12 martie 2015, preoţii Cercurilor misionar-pastorale reunite din cuprinsul Protopopiatului Lipova, Arhiepiscopia Aradului, s-au întrunit la Mănăstirea Feredeu, gazdă fiind Înaltpreacuviosul Părinte arhim. Ilarion Tăucean, stareţul acestui aşezământ.

În mijlocul preoţilor din Protoieria Lipova au fost prezenţi Protos. Teodor Vid, consilier administrativ-bisericesc  şi Exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Aradului dimpreună cu  Protos. Dr. Iustin Popovici, Consilier Cultural la Centrul Eparhial, ca delegaţi ai Înaltpresfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului.

Ziua a început cu spovedania preoţilor, după care un sobor de preoţi, coordonatori ai Cercurilor misionare din Protoieria Lipova, condus de Protos. Teodor Vid, Consilierul bisericesc, au oficiat Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite, în cadrul căreia preoţii prezenţi au avut posibilitatea să se împărtăşească.

Scopul întrunirii  a fost şi acela de a dezbate o parte din temele legate de Anul omagial dedicat misiunii parohiei şi mănăstirii azi”, tema prezentată fiind: ,,Mărturii  biblice, patristice, eclesiologice, ale misiunii Mănăstirii în viaţa Bisericii”,  susţinută de Pr. Iulian Botezatu, coordonatorul Cercului misionar Şiria, după care în mod particular  au fost scoase în evidenţă câteva aspecte ce descoperă importanţa Mănăstirii Feredeu în viaţa credincioşilor din Protopopiatul Lipova şi nu numai, având titlul: ,,Pelerini la Izvorul Maicii Domnului de la Mănăstirea Feredeu ”, susţinută de către  Pr. Balint Cosmin – Parohia Bătuţa, preot în Cercul misionar Radna, Protopopiatul Lipova.

În deschiderea şedinţei festive, Protos. Teodor Vid a scos în evidenţă importanţa mănăstirii în viaţa credincioşilor, subliniind că în această perioadă de Post suntem chemaţi să intensificăm acţiunea de întrajutorare a semenilor noştri, arătând că sunt parohii mici care au nevoie de sprijinul parohiilor mai mari.

Protos. Dr. Iustin  Popovici a expus problema orei de religie arătând totuşi faptul pozitiv că aproape 95% dintre elevii arădeni au fost înscrişi la ora de religie. Fiind perioada Postului Mare şi ziua de pomenire a Sf. Ier. Grigorie Dialogul, autorul Liturghiei Darurilor mai înainte sfinţite, Părintele Iustin Popovici a dăruit tuturor preoţilor din Protoieria Lipova două lucrări, şi anume: ,,Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite în ritul liturgic bizantin. studiu istorico-liturgic”, al cărei autor este, lucrare apărută în 2011 la Editura Arhiepiscopiei Aradului, şi  ,,Cântări la Taina Cununiei, diferite Ierurgii şi alte Slujbe” a Prof. Dr. Mircea Buta, apărută în 2014 la Editura Muzicală.

Înaltpreacuviosul Părinte Ilarion Tăuceanu a mulţumit celor prezenţi pentru această întâlnire iar la final  Părintele protopop Ioan Jidoi a mulţumit gazdei pentru frumoasa primire precum şi delegaţilor Inaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, rugându-i să transmită Înaltpreasfinţiei Sale supunerea fiască  şi pe mai departe a preoţilor din Protoieria Lipova.

Întâlnirea s-a încheiat cu o agapă frăţească oferită cu multă căldură de părintele stareţ, care întotdeauna sprijină activităţile culturale şi sociale derulate de Arhiepiscopia Aradului, precum şi numeroase simpozioane şi conferinţe desfăşurate la şcolile teologice arădene.

Preot Cosmin Balint

2 3 6 7 8