Cerc Pastoral Misionar la Ionești

La Praznicul Bunei Vestiri 25.03.2015 orele 16, Cercul Pastoral Misionar și Catehetic Hălmagiu, sub conducerea părintelui Vand Ioan, preot la Parohia Luncșoara, s-a întâlnit la capela din filia Ionești, Parohia Țărmure unde s-a oficiat Taina Sfântului Maslu, pentru credincioșii filiei.

Referatul cu tema: „Chipuri luminoase de păstori duhovnicești în perioada patristică.Ex. Sfântul Ioan Gură de Aur (347-407), ca predicator”, a fost susținut în fața celor prezenți de către preotul Vițelar Gheorghe din Parohia Brusturi.

După ce a amintit despre mai multe personalități duhovnicești ale perioadei patristice vorbitorul s-a axat pe Sf. Ioan Gură de Aur care a marcat prin predica sa, ca mare orator, întreaga epocă patristică  ce a pătruns la inima auditoriului impunându-se în istorie ca cel cu „Gură de Aur”.

După retragerea credincioșilor din capelă, vorbitorul la tema nr.2 a vorbit preoților prezenți despre „Rolul predicii bine întocmite de către preot în parohia lui”, fapt ce va atrage în timp roadele scontate.

Tema 3„.Atitudinea preotului față de propaganda neoprotestantă și a elementelor certate cu disciplina Bisericii”.

Au avut loc discuții la temele enumerate mai sus iar preotul locului Lazăr Mirel a invitat pe toți preoții și cântăreții la o agapă frățească la casa familiei Florea.

Preot Viorel Nan