Proiect euharistic pentru copiii din Grădiniţele arădene

Arhiepiscopia Aradului organizează un proiect euharistic pentru copiii din Grădiniţele arădene, sub genericul „Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul”. Organizarea şi oferirea cultului sfânt din partea Bisericii şi participarea conştientă a copiilor la ea constituie partea cea mai dinamică şi esenţială a pedagogiei ecleziastice. În participarea la spațiul sfânt se rezumă scopul ei fundamental – copilul este chemat să trăiască, ca persoană, experienţa interioară a comunicării şi a relaţiei tainice personale cu Dumnezeu. Să trăiască rugăciunea şi viaţa liturgică, tainică şi să participe la comunitatea adunării euharistice.

O influenţă importantă o exercită arhitectura şi interiorul naosului, pictura şi împodobirea, muzica şi ordinea, timpul, atmosfera de linişte, evlavie şi cucernicie. Toţi factorii umani (clericii, psalţii, epitropii, paraclisierii, membrii diferitelor comisii sau comitete) trebuie să aibă ca preocupare principală a lor oficierea impecabilă a evenimentului liturgic, de dragul copiilor ce vin la el. Ca principiu general este adevărat faptul că viața liturgică exercită o pedagogie mai profundă, în măsura în care se înţelege şi se trăieşte ca prezenţă a lui Iisus Hristos în cadrul atmosferei litugice, de cucernicie, simplitate, smerenie, asceză şi iubire.

Astfel, copiii de la Grădiniţa Furnicuţa din Arad, însoţiţi de profesoara Roja Florica, au venit, de Buna Vestire, la parohia Şega I, pentru a participa la Sf. Liturghie, împărtăşinu-se cu Trupul şi Sângle Domnului Iisus Hristos, prietenul desăvârşit al copiilor.

Arhim. Teofan Mada, vicar-administrativ                                                                         poze martie 2015 012 poze martie 2015 019